1990. godine osnovana je “Škola Abba”, odnosno Centar za interdisciplinarne studije u kojem učestvuje tridesetak stručnjaka. Škola je nastala zahvaljujući doprinosu biskupa Klausa Hemmerlea, poznatog teologa i filozofa, i nekoliko fokolarina, inače univerzitetskih docenata, u cilju produbljivanja harizme jedinstva sa različitih stanovišta.

Ovako je govorila Kjara Lubik 9. juna 2000. na kongresu Pokreta, održanom u Kastelgandolfu:

«Od prvih dana našeg Pokreta uvek smo bili svesni da harizma jedinstva donosi sopstvenu kulturu, koja je istovremeno i plod hrišćanske tradicije i nova kultura, obasjana svetlošću harizme. Ali je upravo porast naroda jedinstva, širenje Ideala izvan samih struktura Pokreta fokolara dokaz o specifičnosti ove kulture, i poziva na produbljivanje znanja, u smislu doktrine: teologije, ali i filozofije, politike, ekonomije, psihologije, umetnosti itd. A time se bavi takozvana “Škola Abba”.

Životne priče