Politički pokret za jedinstvo 

Šta je to?

Politički pokret za jedinstvo (PPJ) je međunarodna laboratorija u kojoj se političkim radom zajedno bave izabrani političari različitog nivoa ili opozicionari iz raznih političkih partija i pokreta, diplomate, javni funkcioneri, politikolozi, građanski aktivisti, mladi koji se interesuju za život sopstvenog grada i za svetska pitanja, i svi oni koji žele da ostvaruju svoje pravo-obavezu da doprinose zajedničkom dobru.

Zvanični sajt: www.mppu.org

Istorija

PPJ ima svoje korene u istorijatu i harizmi pokreta jedinstva Kjare Lubik. Među prvim izuzetnim svedocima na političkom planu bio je Iđino Đordani, jedna od velikih figura dvadesetog veka u Italiji, član Osnivačke skupštine i član Doma poslanika, nižeg doma Parlamenta.

Zvanično je PPJ ugledao svetlost 2. maja 1996. u Napulju (Italija), kada se Kjara Lubik susrela sa grupom političara u različitim ulogama i različitog kulturnog opredeljenja.

Danas je Pokret raširen u Italiji, raznim zemljama Evrope, Južne Amerike i Azije.

Horizont

Cilj pokreta PPJ je da doprinese izgradnji mira i jedinstva među narodima na Zemlji, a svoju inspiraciju za političku akciju nalazi u principu univerzalnog bratstva, da bi potom ovaj princip pretočio u događaje, prava i obaveze,  posmatrajući lokalne, nacionalne i međunarodne institucije u tom kontekstu.

U scenariju međuzavisnosti koji povezuje osobe, grupe i nacije, PPJ bira instrumente i pravac “politike zajednice” u kojoj se politička akcija stavlja u službu ljudske socijalizacije i u formi dijaloga daje prostor za sve pozitivne ljudske postupke, koji su već pretočeni u praksu.

Inicijative

U društvenom tkivu gradova i na sednicama nacionalnih skupština, u strukturama lokalne uprave i u javnoj raspravi, PPJ nudi mesto susreta i dijaloga, otvoreno za sve političke subjekte. Promoviše aktivnosti i seminare, kampanje senzitivizacije i kongrese na međunarodnom nivou, gde različiti misaoni i iskustveni doprinosi učestvuju u istraživanju i isprobavanju novih načina rešenja problema građanske zajednice.

Naglasak je na učešću, da bi se negovala kultura građanstva zasnovana na zajedničkim vrednostima, i da bi se adekvatno i dosledno pojačavale mere inkluzije i socijalne kohezije.

Posebna pažnja se poklanja mladima, protagonistima edukativnih programa o građanskom angažovanju i aktivnom i svesnom učešću u javnom životu. Postoji jedna međunarodna mreža škola koje pružaju obrazovanje iz sociologije i politike,  i takve škole rade u nekoliko desetina gradova u Italiji, Argentini, Brazilu, Južnoj Koreji.

Životne priče