Definicija
Na inicijativu Pokreta fokolara, otvaranje Instituta je odobrila Sveta Stolica sa dekretom Kongregacije za katoličko obrazovanje od 7. decembra 2007.

Institut Sophia je otvoren za studente koji žele da prošire svoja znanja u interdisciplinarnoj i transdisciplinarnoj perspektivi hrišćanskLogoSophia_orizzontalee kulture jedinstva.

Za tu svrhu nudi magistarske studije (Master) u oblasti “Osnove i perspektive kulture jedinstva”, u trajanju od dve godine, koje obuhvataju osnovni smer i tri specijalizacije: Ekonomija i Manadžment, Ontologija Presvete Trojice i Političke studije, nakon čega se mogu upisati doktorske studije iz odgovarajuće oblasti.

Istorija
Institut je nastao kao plod intuicije Kjare Lubik koja je još kao devojka žudela da produbi svoja znanja kao put ka istini. Zbog toga se upisala na Filozofski fakultet. Ali Drugi svetski rad je uništio njene lične planove, i nije mogla da nastavi studije.

Njena potraga za istinom je obasjana Jevanđeljem, a odvijala se uporedo sa istorijskim događajima u formi dijaloga ljubavi sa Bogom i ljudima.

Istorijat Instituta ima svoje korene u tom iskustvu saznavanja u ljubavi koje i dan danas prožima pristup Pokreta fokolara kulturi i učenju.

Discipline.

Oko 30 docenata Univerziteta dolaze iz različitih zemalja i kulturnih tradicija i imaju stručno znanje iz raznih disciplina, teologije, filozofije, etike, prava, politikologije, ekonomije, sociologije, medicine, psihologije, prirodnih nauka, informatike, umetnosti, lingvistike i književnosti, ekumenizma i dijaloga između različitih religija.

Svaka disciplina na taj način nalazi svoj prostor žive komunikacije sa drugima. U ovom inter-disciplinarnom kontekstu se vrednuju različiti metodi i znanja, okrenuti ka uspostavljanju integralne vizije sveta u kojem svako znanje po svojoj specifičnosti može doprineti celini.

Zajednica
Institut Sophia se dakle predstavlja kao jedna zajednica sa ciljem edukacije, učenja i istraživanja u kojoj svoj doprinos daju, u zavisnosti od individualnih kompetencija i nadležnosti, docenti, studenti i celokupno osoblje.

Sedište
Univerzitet se nalaze u Loppianu, gradu koji je od svog osnivanja 1964. godine bio mesto obrazovanja za porodice, mlade i odrasle, gde su se učili stilu života zasnovanom na Jevanđelju.

U Loppianu se odvijaju proizvodne, društvene i kulturne aktivnosti, a sa svojih oko 900 stanovnika i 70 nacionalnosti ovaj grad je prilika za susret i dijalog različitih kultura.

Institut Sophia ima odgovarajući prostor sa bibliotekom, opremljenim učionicama, sportskim i kulturnim aktivnostima, smeštajem i menzom.

Ali iznad svega Loppiano je otvoreni prostor u kojem “se u svakom okruženju uči”. Uči se na časovima i studijskim grupama, u kuhinji, perionici, prilikom čišćenja prostora, baštovanskih radova i aktivnosti hortikulture.  “Škola” se uči i kroz odnos sa porodicama koje borave na istoj teritoriji, kroz prijem posetilaca i učesnika u brojnim kongresima. Uči se i kroz praćenje događaja i aktuelnih problema, a uči se i u trenucima zdrave rekreacije.

Pored centralnog sedišta u Loppianu, Institut predviđa otvaranje filijala u drugim zemljama, koje bi bile specijalizovane za posebne oblasti istraživanja.

www.iu-sophia.org

Životne priče

test_marius=
„Ko ne ljubi, ne poznaje Boga; jer je Bog ljubav“ (1 Jn 4, 8)

„Ko ne ljubi, ne poznaje Boga; jer je Bog ljubav“ (1 Jn 4, 8)

Jovanovo prvo pismo se obraća hrišćanima jedne zajednice u Maloj Aziji kako bi ih ohrabrio da obnove zajedništvo među sobom, budući da su bili podeljeni različitim doktrinama. Autor ih poziva da imaju na umu ono što je najavljeno „od početka“ hrišćanske propovedi i ponavlja ono što su prvi učenici videli, čuli i dotakli iz prve ruke u životu sa Gospodom, kako bi i ova zajednica bila u zajedništvu sa njima i, prema tome, i sa Isusom i sa Ocem.

[Pročitaj više]