Centro Ave Arte Loppiano

Međunarodni muzički ansambli:

Dijalog u arhitekturi:

Životne priče

test_marius=
Reč života

Reč života

pojedine rečenice Svetog Pisma, koje se u praksi Pokreta fokolara biraju za svaki mesec i sprovode u život

[Pročitaj više]