Jedinstvo je naša avantura. A svaka avantura zahteva dve stvari: zajednički cilj kome težimo, ali kome ne znamo još svu razmeru, a potom i ličnosti koje će tome posvetiti svoju energiju, svoje srce, svoju inteligenciju, svoju veru.

Redakcija Città Nuova („Novi Grad“) osnovana je 1956. godine od strane Kjare Lubik i kao izraz Pokreta fokolara sa namerom da gleda na društvo pogledom univerzalnog bratstva i da prenosi iz dana u dan avanturu „jednog naroda rođenog iz Jevanđelja“, koji živi da bi ideal ujedinjenog sveta postao vidljivim i realnim. Dvadeset dve izdavačke kuće i trideset sedam izdanja revije Citta  Nuova, koje se štampaju u celom svetu, ujedinjene su u ovoj nameri.

 Izdavačka kuća „Novi  Svet“ u Srbiji

“Novi Svet” je časopis koji izlazi periodično. Izlaže jednu viziju događanja, ličnosti i fenomena kroz perspektivu jedinstva. Sa posebnom osetljivošću za znake vremena, časopis  je usmeren na zajedništvo unutar Crkve, među različitim Crkvama i religijama na teritoriji Srbije i u svetu.

„Novi Svet“ je izraz duhovnosti Pokreta fokolara i njegovog delanja u kulturnoj, socijalnoj i ekonomskoj oblasti.

Izdavačka kuća  “Novi Svet” prevodi i štampa na srpskom jeziku knjige duhovne, biografske i biblijske sadržine.

Članci