Život je teško izraziti rečima ili slikama. Ako želite, postoje mogučnost direktnog kontakta, ličnog susreta.

Pišite nam ili zovite.

Centri Pokreta fokolara u Srbiji:

ul Ičkova 14, Beograd 11030; ul.  Vilovskog 16,  Beograd 11000

Tel +381-11-3059208; fokolar.serbia@gmail.com