Članci

Kjara Luče Badano, deset godina posle beatifikacije

Kjara Luče Badano, deset godina posle beatifikacije

Na desetu godišnjicu proglašenja blaženom, Fondacija Kjara Badano želi da je se seti na poseban način, uza sve mere predostrožnosti koje je nametnula pandemija, garantujući direktan prenos glavnih događanja preko interneta.
Ko je prisustvovao beatifikaciji sigurno ne može da zaboravi proživljeno iskustvo: mnoštvo mladih, i ne samo njih, natrpalo se 25. septembra 2010. u baziliku i […]

[Pročitaj više]
123