Mladi su u Pokretu fokolara od samog njegovog početka imali bitno mesto. Njihovo posebno organizovanje unutar njega počelo je 1967.godine, kada je Kjara Lubik sa motom „Mladi celog sveta, ujedinite se“ postavila temelje izgradnje omladinskog pokreta. Godinu dana kasnije rađa se pokret „Gen” (skraćenica od new generation), a 1985. godine i pokret „Mladi za ujedinjeni svet(skraćenica je MUS). Mladi koji pripadaju Gen-u su animatori pokreta mladih i se zalažu za radikalno življenje jevanđeljske duhovnosti Pokreta fokolara

Kjarinom pozivu upućenom mladima odgovorili su i dalje odgovaraju mladi između 17 i 30 godina, žitelji različitih kontinenata, naroda, narodnosti i kultura, pripadnici različitim hrišćanskim Crkvama, drugim religijama ili oni bez verskog uverenja. Sve ih spaja želja da svojim životom deluju na društvo, da izgrade ujedinjeni svet. Udruženo rade na tome da  čovečanstvo postane jedna porodica, u kojoj se poštuje lični identitet svakog pojedinca.

 U skladu sa tim ciljem usmereno je njihovo ponašanje u svakodnevnom životu. Hrišćani imaju priliku da učvrste svoj izbor Isusa Hrista kao lidera i izbor Jevanđelja za obrazac ponašanja u životu. Mladi koji pripadaju drugim religijama, usvajajući ideal ujedinjenog sveta, nalaze neprestan podsticaj da verno slede svoja verovanja, dok mladi bez verskih uverenja dele zlatno pravilo – ono koje poziva da činimo drugima ono što bismo želeli da drugi nama čine, podcrtavajući najviše vrednosti svake osobe. Zato pre svega pokušavaju da promene sebe, da obnove sebe u konkretnoj ljubavi, da drugog stave u centar pažnje, a zatim sarađuju sa onima koji se bore za isti cilj. Oni žele da dokažu svetu da je univerzalno bratstvo, ujedinjeni svet, ideal za koji vredi dati svoj život.

 Njihova strategija se oslanja na ideju da sruše zidove među narodima i etničkim grupama, generacijama, među bogatima i siromašnima.

Na svetskom nivou, pokreću akcije da bi pomogli žrtvama ratova i prirodnih katastrofa, pokreću i učestvuju u akcijama za mir. Neke od njih su:

„Arms Down“ – kampanja za razoružanje, priznata od strane Ujedinjenih Nacija;

„Nedelja za ujedinjeni svet“ – jedna nedelja u godini za vreme koje se svuda po svetu organizuju male i velike akcije u cilju izgradnje pravednijeg sveta. Ova nedelja se održava redovno od 1996. godine, promovišu je mladi, a usmerena je ka svim osobama koje imaju iste principe i ciljeve. Ona predstavlja predlog gradovima i institucijama da se zalažu za jedinstvo i mir na svakom nivou. U ovoj nedelji, Mladi za ujedinjeni svet iz svih krajeva sveta povećaju svoje raznovrsne aktivnosti i inicijative da bi uticali na javno mnjenje svojih zemalja i zajedno svedočili da može da se živi i gradi ujedinjeni svet.

„Genfest” – svetski susret mladih, prilika da se razmene ideje, iskustava i pronađe nova snaga za borbu sa izazovima svakodnevnice. Poslednji Genfest održan je u Budimpešti u septembru 2012. godine pod naslovom „Let’s bridge”. Više informacija možete pronaći na: www.genfest.org

Aktuelan projekat: UNITED WORLD PROJECT

Na lokalnom nivou, sprovode konkretne akcije za pomoć izbeglicama, starima, invalidima, siromašnima ili ljudima sa drugim poteškoćama. Preko svakodnevnog života mladi promovišu kulturu nesebičnog davanja.

Oni su svesni da je borba za ujedinjeni svet veliki izazov i da podrazumeva poseban način življenja, ali čvrsto veruju da svaka osoba može da bude inicijator velikih promena. Znaju da jedinstvo u koje veruju i za koje se zalažu, nije samo ljudski projekat, već Božji nacrt nad čovečanstvom: „Da svi budu jedno“ (Jovan 17, 21).

Vesti, akcije, projekti u svetu na međunarodnom sajtu “Mladi za ujednijeni svet”

 

Članci

12345...»