Kjara Lubik i njene prve sledbenice otkrivaju u rečima Jevanđelja jedan novi vid duhovnog života, nadahnut zajedništvom, koji definišu kao duhovnost jedinstva.

Katolička Crkva, ali i ostale Crkve, prepoznaju u duhovnosti jedinstva dar Duha Svetog našem vremenu, kako bi Crkva s novim poletom prenosila „po svim narodima“ (Luka 24, 47) Reč Hristovu „da svi jedno budu“ (Jovan 17, 21).

Temelj duhovnog života, nadahnut zajedništvom, istrajna je međusobna ljubav, koja omogućuje jedinstvo i Hristovu prisutnost u zajednici. Ljubav postaje “paradigma jedinstva”, kodeks duhovne i socijalne obnove.

Duhovnost jedinstva je ukorenjena u Jevanđelju i zasniva se na 12 ključnih tačaka:

 • Bog je Ljubav – Njemu dati prvo mesto
 • Prihvatiti Božiju volju
 • Ispisivati Jevanđelje svojim životom
 • Voleti bližnjeg
 • Voleti se međusobno
 • Sjediniti se sa Hristovim telom u Evharistiji
 • Postati jedno
 • Ići prema jedinstvu putem Isusovog vapaja napuštenosti od Oca na Krstu
 • Ići putem Presvete Djeve Marije, prve hrišćanke
 • Biti u zajedništvu sa Crkvom
 • Živeti u božanskoj atmosferi Duha Svetoga, osluškujući Njegov glas
 • Imati Hrista među sobom

Bog – Ljubav

Evo otkrića:
Bog je Ljubav, Bog je Otac.
Oči poprimaju novi način gledanja.
Bog je iza svega što nas se dotiče.
Osećamo se ciljem njegove ljubavi,
“uspeli smo se na dlan Božiji”
i ništa se ne pokreće bez njegove saglasnosti.
To je oduševljavajuća, okrepljujuća vera.
Prve fokolarine bile su njome toliko natopljene da su,
u opasnosti od smrti zbog nemilosrdnog rata,
izrazile želju da, ako dođe njihov čas,
budu sahranjene u istoj grobnici
i da na njoj umesto imena napišu:
“Mi smo poverovale u ljubav”.

                              Kjara Lubik

Životne priče

test_marius=
Korizma: pustinja da se otkrije istina

Korizma: pustinja da se otkrije istina

Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.

[Pročitaj više]