Kjara Lubik i njene prve sledbenice otkrivaju u rečima Jevanđelja jedan novi vid duhovnog života, nadahnut zajedništvom, koji definišu kao duhovnost jedinstva.

Katolička Crkva, ali i ostale Crkve, prepoznaju u duhovnosti jedinstva dar Duha Svetog našem vremenu, kako bi Crkva s novim poletom prenosila „po svim narodima“ (Luka 24, 47) Reč Hristovu „da svi jedno budu“ (Jovan 17, 21).

Temelj duhovnog života, nadahnut zajedništvom, istrajna je međusobna ljubav, koja omogućuje jedinstvo i Hristovu prisutnost u zajednici. Ljubav postaje “paradigma jedinstva”, kodeks duhovne i socijalne obnove.

Duhovnost jedinstva je ukorenjena u Jevanđelju i zasniva se na 12 ključnih tačaka:

 • Bog je Ljubav – Njemu dati prvo mesto
 • Prihvatiti Božiju volju
 • Ispisivati Jevanđelje svojim životom
 • Voleti bližnjeg
 • Voleti se međusobno
 • Sjediniti se sa Hristovim telom u Evharistiji
 • Postati jedno
 • Ići prema jedinstvu putem Isusovog vapaja napuštenosti od Oca na Krstu
 • Ići putem Presvete Djeve Marije, prve hrišćanke
 • Biti u zajedništvu sa Crkvom
 • Živeti u božanskoj atmosferi Duha Svetoga, osluškujući Njegov glas
 • Imati Hrista među sobom

Bog – Ljubav

Evo otkrića:
Bog je Ljubav, Bog je Otac.
Oči poprimaju novi način gledanja.
Bog je iza svega što nas se dotiče.
Osećamo se ciljem njegove ljubavi,
“uspeli smo se na dlan Božiji”
i ništa se ne pokreće bez njegove saglasnosti.
To je oduševljavajuća, okrepljujuća vera.
Prve fokolarine bile su njome toliko natopljene da su,
u opasnosti od smrti zbog nemilosrdnog rata,
izrazile želju da, ako dođe njihov čas,
budu sahranjene u istoj grobnici
i da na njoj umesto imena napišu:
“Mi smo poverovale u ljubav”.

                              Kjara Lubik

Životne priče

test_marius=
Mitropolit Genadios Zervos: čovek dijaloga i jedinstva

Mitropolit Genadios Zervos: čovek dijaloga i jedinstva

Kratak profil mitropolita koji je bio veliki prijatelj Fokolara; ujedno izraz molitve i bliskosti Marije Voče u ime Pokreta…
Dana 16. oktobra Pravoslavna arhiepiskopija Italije i Malte saopštila je da je mitropolit Genadije »prešao u nebo«.[1]
 
Živeo je 57 godina u Italiji, prvo kao paroh u Napulju, 1970. godine kao biskup Kratea, a zatim od 1996. kao […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Drugačiji pogled na ekonomiju

Drugačiji pogled na ekonomiju

ŽIVLJENJE ZAJEDNIŠTVA
I u pandemiji možeš voleti i pružati… Ovo je priča o Fokolarima i besplatnom darivanju na primeru jednog od njih
Solidarnost je jedno od osnovnih načela Pokreta fokolara i njihovog projekta Ekonomije zajedništva. Fokolari (italijanska reč za ognjište oko koga se okuplja porodica) su laički duhovni pokret u okviru Rimokatoličke crkve raširen u 194 zemlje sveta, […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Kjara Luče Badano, deset godina posle beatifikacije

Kjara Luče Badano, deset godina posle beatifikacije

Na desetu godišnjicu proglašenja blaženom, Fondacija Kjara Badano želi da je se seti na poseban način, uza sve mere predostrožnosti koje je nametnula pandemija, garantujući direktan prenos glavnih događanja preko interneta.
Ko je prisustvovao beatifikaciji sigurno ne može da zaboravi proživljeno iskustvo: mnoštvo mladih, i ne samo njih, natrpalo se 25. septembra 2010. u baziliku i […]

[Pročitaj više]