Kjara Lubik i njene prve sledbenice otkrivaju u rečima Jevanđelja jedan novi vid duhovnog života, nadahnut zajedništvom, koji definišu kao duhovnost jedinstva.

Katolička Crkva, ali i ostale Crkve, prepoznaju u duhovnosti jedinstva dar Duha Svetog našem vremenu, kako bi Crkva s novim poletom prenosila „po svim narodima“ (Luka 24, 47) Reč Hristovu „da svi jedno budu“ (Jovan 17, 21).

Temelj duhovnog života, nadahnut zajedništvom, istrajna je međusobna ljubav, koja omogućuje jedinstvo i Hristovu prisutnost u zajednici. Ljubav postaje “paradigma jedinstva”, kodeks duhovne i socijalne obnove.

Duhovnost jedinstva je ukorenjena u Jevanđelju i zasniva se na 12 ključnih tačaka:

 • Bog je Ljubav – Njemu dati prvo mesto
 • Prihvatiti Božiju volju
 • Ispisivati Jevanđelje svojim životom
 • Voleti bližnjeg
 • Voleti se međusobno
 • Sjediniti se sa Hristovim telom u Evharistiji
 • Postati jedno
 • Ići prema jedinstvu putem Isusovog vapaja napuštenosti od Oca na Krstu
 • Ići putem Presvete Djeve Marije, prve hrišćanke
 • Biti u zajedništvu sa Crkvom
 • Živeti u božanskoj atmosferi Duha Svetoga, osluškujući Njegov glas
 • Imati Hrista među sobom

Bog – Ljubav

Evo otkrića:
Bog je Ljubav, Bog je Otac.
Oči poprimaju novi način gledanja.
Bog je iza svega što nas se dotiče.
Osećamo se ciljem njegove ljubavi,
“uspeli smo se na dlan Božiji”
i ništa se ne pokreće bez njegove saglasnosti.
To je oduševljavajuća, okrepljujuća vera.
Prve fokolarine bile su njome toliko natopljene da su,
u opasnosti od smrti zbog nemilosrdnog rata,
izrazile želju da, ako dođe njihov čas,
budu sahranjene u istoj grobnici
i da na njoj umesto imena napišu:
“Mi smo poverovale u ljubav”.

                              Kjara Lubik

Životne priče