U nastojanju oko tog jedinstva treba da se trudimo da stalno održavamo živu Hristovu prisutnost u zajednici, dosledno njegovom obećanju: “Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja među njima“.  (Mat. 18,20). Međusobna i istrajna ljubav, koja omogućuje jedinstvo i Hristovu prisutnost u zajednici je za pripadnike Pokreta fokolara temelj njihovog života u svakom pogledu: ona je norma nad normama, glavna pretpostavka za svako drugo pravilo.

Isus među nama
Od samog osnivanja Pokreta fokolara Duh Sveti je našu pažnju usmeravao na jednu poruku Svetog pisma. Pozvani smo da tu temeljnu poruku Jevanđelja što više ostvarujemo u svakodnevnom životu, a ona se svodi na Hristove reči i obećanje da je On prisutan na svakome mestu gde su ljudi okupljeni u Njegovo ime. (Mat 18,20).
Isus ne stanuje samo na oltarima naših crkava, on nije samo u ljudima koji su pozvani da prenose Njegovu Radosnu vest ili vode njegovu Crkvu. On je među svima nama, duboko u nama, usred svog naroda. To je doslovno fantastična istina koja oduševljava: Isus ja zaista tu. On nije samo istorijska osoba koja je pre puna dva milenijuma svoj kratki životni vek proživela na Zemlji, već je svojim vaskrslim i preobraženim telom prisutan među nama svaki put kad se mi međusobno volimo poput braće, kad delimo nadu i čežnju, nevolje i patnju, uspone i padove. Jer ovako glasi njegova božanska objava: „evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.“ (Mat. 28,20)

(Kjara Lubik)

Životne priče