Da bismo ispunili Njegovu volju, moramo se posebno potruditi oko toga da svim srcem ljubimo svoje bližnje. (up. Mat. 22,36-40; Mar. 12,28-31)

Kad bi student slučajno saznao ispitna pitanja, bio bi sigurno presrećan i temeljno bi se pripremio za ispit. Život je takođe jedna važna i velika celina na kraju koje ćemo takođe morati da polažemo završni ispit. Ali Božja beskrajna ljubav unapred nam je postavila zadatke i ispitna pitanja: “Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me…”(Mat. 25,35).

Dela milosrđa biće glavni sadržaj ispita. Prema njima će Bog videti jesmo li ga zaista voleli, jesmo li mu služili kroz braću i sestre.  Isusovu volju izvršavamo pretvarajući svoj život u stalno delo milosrđa.To u stvari uopšte nije teško, jer time ne bi trebalo bitno da se promeni ono što ionako svakodnevno činimo.

Dovoljno je, naime, svaki odnos prema bližnjemu uzdići na jednu nadprirodnu visinu. Bez obzira na to koji nam je životni poziv i zanimanje, kao otac ili majka, zemljoradnik ili činovnik, političar ili državni poglavar, student ili radnik, tokom celog dana nam se neposredno ili posredno nudi mogućnost da nahranimo gladne, poučimo one koji su u neznanju, podnosimo one koji su nam mrski ili nesimpatični, utešimo očajne nekim dobrim savetom, molimo se za one koji žive i za pokojne. Zauzimajući jedan novi stav prema svemu što na bilo koji način činimo za svog bližnjeg, svakim danom svog života pripremaćemo se za Večnost. Sakupićemo dragoceno blago koje neće moći da nagrize ni crv ni moljac. (up. Mat. 6,20)

(Kjara Lubik)

Životne priče

test_marius=
60 godina nakon Drugog vatikanskog sabora: povratak snu

60 godina nakon Drugog vatikanskog sabora: povratak snu

Zašto da se zaustavimo i razmislimo o ovoj godišnjici danas?
To nije beznačajan događaj, već neizostavan povod za obnovljenu svest pred vremenom posebnih milosti. Crkva, možda pomalo preopterećena sa svojih dve hiljade godina, ohrabrena je za povratak „sanjanju”, odnosno da danas ponovo proživi taj događaj, u duhu Uskrslog, sa sigurnošću da je On tu, sve do kraja sveta.

[Pročitaj više]
test_marius=
Kjara Lubik: živeti “za” druge

Kjara Lubik: živeti “za” druge

Ako želimo da oponašamo Isusa, moramo pokušati da primenimo ono što je on rekao i uradio. Reči i gestovi koje nalazimo u Jevanđelju, tekstu koji je uvek aktuelan i kojeg treba živeti. Na ovaj način videćemo da je moguće pronaći rešenje za sukobe i probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo.

[Pročitaj više]