Da bismo voleli Boga, koji je sam Ljubav, moramo prihvatiti Njegovu volju. (up. Mat 7,21)

“Ne moja volja nego Tvoja da bude“ (Luka 22,42). Potrudimo se svim snagama da ostanemo u Njegovoj volji i da Njegova volja ostane u nama. Kad bi se volja Božja ispunjavala kako na nebu tako i na zemlji, ispunila bi se Isusova želja izrečena u molitvi Očenaš. Pogledaj Sunce i njegove zrake: Sunce je simbol Božje volje, koja je Bog sam. Zraci su ta Božja volja za svakoga od nas pojedinačno. Priđi Suncu u sjaju njegovog zraka koji je jedinstven, neponovljiv, različit od svih drugih, te ostvari čudesni, jedinstveni plan koji Bog ima s tobom. Beskrajno mnogo zrakova, a sve iz istog Sunca… Jedna jedina volja, a ipak različita za svakoga od nas. Što su zraci bliže Suncu, to su si bliže medusobno. Što se više približavamo Bogu ispunjavajući revnosno Njegovu volju, to se više približavamo i jedni drugima, dok na kraju svi ne postanemo jedno.

(Kjara Lubik)

Životne priče

test_marius=
Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Nedelja molitve za jedinstvo hrišćana obeležava se od 18. do 21. januara na severnoj hemisferi. Hrišćani Bliskog istoka koji su pripremili predloge za ovu nedelju poručuju: „Novi put za crkve je put vidljivog jedinstva kojim idemo uz hrabrost, žrtvu i smelost, kako bi dan za danom, ’Bog zaista vladao u svemu.’ (1 Kor 15,28)”. U intervjuu za Bavarsku TV 1998. godine u Monteu (Švajcarska), Kjara Lubik je govorila upravo o tome kako napredovati na putu hrišćanskog jedinstva.

[Pročitaj više]
test_marius=
Palmirina tajna

Palmirina tajna

Palmira Fricera, jedna od prvih prijateljica Kjare Lubik, koja nas je napustila 5. januara 2022. godine, živeće u sećanju i životima mnogih – fokolarina, mladih, porodica – koje je pomno pratila u njihovoj formaciji na Marijapoliju Foko (Monte, Švajcarska), malo mesto Fokolara u kojem je živela preko 40 godina.
Oslanjajući se na njene reči, podsetimo se nekih trenutaka koji su obeležili njen život.

[Pročitaj više]