Nastojimo da se kroz međusobnu ljubav među nama što savršenije ostvaruje ono jedinstvo, za koje je Isus molio svog Oca: “Kao Ti, Oče, što si u meni i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu“ (Jovan 17,21).

Molitva za jedinstvo
Jednog dana čitali smo Jevanđelje u obrambenom bunkeru, čiju je unutrašnjost rasvetljavala samo jedna jedina sveća. U tim trenucima posebno nas je privukla Isusova molitva za jedinstvo iz Jevanđelja po Jovanu. Pročitali smo je od početka do kraja i bili sami začuđeni činjenicom da nam se te reči sada više nisu činile tako teško razumljivima; svakako, činilo nam se da ih sad malo bolje razumemo. Već tad nam je postalo jasno: to će biti Magna Charta našeg novog života. Međutim, jedan tako veliki i uzvišeni cilj mogao je ostvariti samo Bog. Toga smo postali duboko svesni kad smo nakon nekog vremena zajednički molili Isusa da taj naš san pretvori u stvarnost i da pritom iskoristi nas, ako je to Njegova volja.

(Kjara Lubik)

Životne priče