test_marius=
„Sve kod vas neka bude u ljubavi.“ (1 Kor 16,14)

„Sve kod vas neka bude u ljubavi.“ (1 Kor 16,14)

Ovog meseca, dozvolimo da reči i iskustva apostola Pavla budu svetlo za naše delovanje .
On nam, kao i hrišćanima iz Korinta, šalje snažnu poruku: srce Jevanđelja je milosrđe, agape, bezinteresna ljubav među braćom.
Ova Reč života je deo zaključka pisma, u kome nas podseća na ljubav i objašnjava je u svim njenim nijansama: ona je strpljiva, dobronamerna, voli istinu, ne traži svoj interes …
Ovako doživljena međusobna ljubav u hrišćanskoj zajednici je melem za podele koje joj uvek prete i znak je nade za celo čovečanstvo.

[Pročitaj više]
test_marius=
„Ljubi Gospoda Boga svojega… i bližnjega svoga kao samoga sebe“ ( Lk 10:27).

„Ljubi Gospoda Boga svojega… i bližnjega svoga kao samoga sebe“ ( Lk 10:27).

Ovogodišnja Nedelja molitve za jedinstvo hrišćana nudi za razmišljanje gorepomenutu rečenicu koja potiče iz Starog zaveta . Na putu za Jerusalim, Isusa je zaustavio poznavalac zakona i upitao ga: „Učitelju, šta mi treba činiti da nasledim život večni?“ . Tako počinje dijalog i Isus odgovara kontrapitanjem: „Šta je napisano u Zakonu?“ , navodeći sagovornika da odgovori: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem u celini smatraju se sintezom Zakona i Proroka.

[Pročitaj više]
test_marius=
„Podajte, dakle, caru carevo, a Božije Bogu“ (Mt 22, 21)

„Podajte, dakle, caru carevo, a Božije Bogu“ (Mt 22, 21)

Isus je ušao u Jerusalim, narod ga je proglasio „Sinom Davidovim“, kraljevskom titulom koju Jevanđelje po Mateju pripisuje Hristu, koji je došao da objavi skori dolazak Carstva Božjeg.
U ovom kontekstu, odvija se jedinstveni dijalog između Isusa i grupe ljudi koji ga ispituju. Jedni su irodijanci, drugi su fariseji. Dve grupe različitih mišljenja o moći rimskog cara: pitaju ga da li smatra da je zakonito da se plaća porez caru, želeći da se Isus izjasni za ili protiv Cezara i time im da razlog da ga optuže.
Ali Isus odgovara pitanjem, u vezi sa likovima utisnutim na tadašnjem novcu. Pošto je na njemu lik cara, on odgovara: „Podajte, dakle, caru carevo, a Božije Bogu.“

[Pročitaj više]
test_marius=
„Ženo, velika je vjera tvoja; neka ti bude kako hoćeš“  (Mt 15, 28)

„Ženo, velika je vjera tvoja; neka ti bude kako hoćeš“ (Mt 15, 28)

Isus se usmerio prema tirskim i sidonskim krajevima, prema tuđoj zemlji. Čini se da sa najbližima traži odmor, a možda i samoću, tišinu, molitvu, utočište. Odjednom se začuje vapaj žene koja je, kao i drugi likovi iz Jevanđelja, bezimena. Njeno prisustvo uznemirava i nervira učenike, koji „mole“ Isusa da odobri da je se otarase…

[Pročitaj više]
12345...»