Socijalna delatnost Pokreta fokolara se prema univerzalnosti svoje harizme konkretizuje na svakom mestu i ambijentu.

Već četrdesetih godina prošlog veka u Trentu, za vreme Drugog svetskog rata, Kjara Lubik i njene prve sledbenice su lečile materijalne i moralne rane, snabdevale siromašne, pomagale porodicama da se ponovo nađu i prihvatale “najniže na društvenoj lestvici” i marginalizovane slojeve, slušajući ih i deleći sa njima brige.

“S druge strane, Jevanđelje i kaže da onaj ko želi da sledi Hrista treba da ostavi sve što ima i da siromašnima … I to je prvi korak koji treba da učinimo da bismo sledili Isusa”. Kjara Lubik je ovako objašnjavala 1962. godine, i to je bilo seme one revolucije koja je kod prvih fokolarina probudila vatrenu želju da vole Boga, što se konkretizovalo u ljubavi prema bližnjem.

Zaista, na početku Pokreta, jedan od prvih momenata duhovne intuicije Kjare Lubik bilo je shvatanje Boga kao Ljubavi. “Ljubavi se može odgovoriti samo ljubavlju, a ljubav prema Bogu, kao odgovor na to što je on za nas Ljubav, se odmah konkretizovala u ljubavi prema bližnjem. Svi oni koje smo sretali u životu postajali su predmet naše pažnje, naše brige”, piše Kjara Lubik 1979. godine, sećajući se tog izuzetnog iskustva.

Godine intenzivnog rada koje su usledile, tokom kojih su prve fokolarine trčale od jednog kraja grada do drugog noseći pomoć svima onima kojima je bila potrebna, ne štedeći sebe, godine koje pamtimo i dan danas kada su za stolom sedeli “siromašak pa jedna fokolarina, siromašak, pa druga fokolarina”.

Zbog ratnih okolnosti isprva su devojke usmeravale pomoć pre svega najsiromašnijima: osećale su pouzdano da se iza tih beživotnih, otužnih lica krije lice Isusa. Kako je zajednica rasla tako su rasle i mogućnosti za pomoć svima onima koji su patili. Ovaj rad je trajao mesecima. I postalo je prirodno, zahvaljujući toj maloj-velikoj socijalnoj revoluciji da se uoči i potreba za okretanjem ne samo siromašnima, nego svim ljudima: “Bilo je onih koje je trebalo nahraniti, napojiti, obući ali i onih koje je trebalo naučiti, posavetovati, podržati, kojima su bile potrebne naše molitve”. I tako su svi počeli da primećuju svu snagu koju je sobom nosila harizma jedinstva, čije se dejstvo osećalo u zemaljskim aspektima postojanja.

Taj život, koji su zajedno činili akcija i kontemplacija, privukao je od samog početka ljude svih društvenih staleža, između ostalog i Iđina Đordanija, novinara, poslanika i pisca, koji se smatra saosnivačem Pokreta.

Đordani je prvi intuitivno osetio uticaj harizme na različite aspekte društva: zahvaljujući njemu i posle njega na hiljade ljudi je uočilo mogućnost da konkretizuju jevanđeosku ljubav u svim ljudskim aktivnostima: u kućama, u bolnicama, u školama, u kancelarijama, u fabrikama, u udruženjima, u volonterskim organizacijama, ali i susedstvu, na ulici i u političkom životu, u oblasti ekonomije i pozorišta.

Strategija je svugde ista: sprovesti projekat bratstva koji je cilj, ali i sredstvo akcije. To je praksa ali i doktrina kojoj se svaki put treba vratiti, da bi se uključile i vrednovale profesionalnost i kompetencije svakog pojedinca, koje su deo zajedničke mreže i dele se radi opšteg dobra.

Tako je nastala zajednica koja je “narod božiji”, i koja se zbog Njega bavi problemima svih, koja može da podnese rane i kritike koje postoje u svakom ambijentu, svakom gradu i kvartu.

U društvu se javlja mogućnost za dijalog između onih koji veruju u dragoceni doprinos koji različitost može dati većoj harmoniji i strukturi interesa, i koji otvara vrata za nova, konkretna, najčešće neočekivana rešenja.

Pogledajte takođe:

Nevladine organizacije, humanitarni i socijalni projekti Pokreta fokolara

 

AFN-onlus: usvajanje na daljinu, međunarodni projekti podrške porodicama u zemljama u razvoju

 

 

AMU: međunarodni projekti u zemljama u razvoju

 

 

 

NewHumanity: međunarodna organizacija, konsultant u Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija (ECOSOC) i zvanični partner UNESCO-a

 

      United World Project

 

Životne priče

test_marius=
Pozvani i poslati

Pozvani i poslati

U Pastoralnom centru papa Ivan Dobri u Beogradu od 22. do 26. 11. 2023. održao se godišnji susret članova Djela Marijina – Pokreta fokolara srednje i istočne Europe.

[Pročitaj više]