Na poseban način častimo Duha Svetoga, Duha ljubavi, dušu Crkve, božansko ozračje, koje je glavni cilj Pokreta fokolara. Želimo imati udela u punini Njegovih darova i neprestano osluškujemo Njegov glas u svojoj nutrini, kako bismo svoj Pokret nadograđivali i razvijali prema Njegovim planovima.

Uvek iznova treba da ti zahvaljujemo, Duše Sveti, a to činimo tako retko! Mi se, doduše, vrlo često obraćamo Hristu i Ocu, s kojima si ti jedno, ali to nikako ne opravdava naše propuste. Želimo biti u tvojoj blizini. Jer ti ohrabruješ napuštene, ti si naš najintimniji prijatelj, uvek nas iznova oživljavaš. Ti si svetlost, radost, harmonija. Ti ljude ispunjaš nadom i poletom, unosiš nove dubine u naš život. Pomažeš nam u našim težnjama za savršenstvom. Tebi uspeva ostvariti ono što ne bi mogle niti sve dobronaklone reči na svetu. To činiš Ti, naša Svetosti, Duše Sveti, Ti si tako suzdržljiv i ostavljaš nam potpunu slobodu. Ti si doduše i silovit i poletom osvajaš ljudska srca, pa opet deluješ poput laganog povetarca. Upravo stoga svrni svoj pogled na nas, pogledaj kako smo tromi i mlaki! Učini nas otvorenima za Tebe! Nijedan dan ne bi trebalo da prođe, a da Te ne zazovemo, pomolimo se Tebi, volimo Te i zahvaljujemo Ti, tražimo Tvoju pomoć u svemu što činimo. Za to te molimo. Zakrili nas sve svojim beskrajnim milosrđem, posebno u času najcrnjeg mraka, kad se gasi ovozemaljski život i kad nam se duša nalazi na pragu večnosti.

(Kjara Lubik)

Životne priče