Trebalo bi da živimo u međusobnoj ljubavi i trudimo se da u svom životu što bolje i verodostojnije ostvarimo Isusovu Novu zapovest: “Zapovest vam novu dajem: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.” (Jovan 15,12)

Nova zapovest
Ako smo jedno telo u Hristu, onda naša međusobna sloga i jedinstvo mora nadmašiti bilo koju drugu povezanost, a izraz “Philadelphia” dovoljno je svedočanstvo da je to medu prvim hrišćanima bilo zaista tako.

Međusobna ljubav, kako to od nas traži Novi zavet, nosi u sebi sva obeležja bratske ljubavi; duboku privrženost, ljubav koja se ne meri malom merom: “Bratskom ljubavlju budite jedan k drugom ljubazni…” (Rim 12,10), “A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom…”(1 Pet. 4,8), “… tako ljubite jedni druge u predanju iz dubine srca!” (1 Pet. 1,22). Sveto pismo traži ljubav koja treba da bude snažna, ali isto tako i plemenita (iz čista srca).

Jedna takva ljubav koja istovremeno sadrži i snagu i nežnost, mora odrediti i odnos između verskih poglavara i vernika: „Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki među vama, kao što dojilica neguje svoju decu“ (1 Sol. 2,7). Time se isključuje površna i usiljena srdačnost, koja nije pravedna prema bratu koji u sebi nosi Boga… Naša međusobna ljubav mora biti jača od smrti. Ne smemo ići ispod tog zahteva. Međutim, taj cilj možemo da postignemo samo dubokom ličnom povezanošću s Bogom. Jer, što je jača naša ljubav prema Bogu, to će zrelija biti naša ljubav prema bližnjem, a rezultat toga je sve jača i vidljivija Isusova prisutnost medu nama, “Da i svet veruje…” (Jovan 17,21).

(Kjara Lubik)

Životne priče

test_marius=
Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Nedelja molitve za jedinstvo hrišćana obeležava se od 18. do 21. januara na severnoj hemisferi. Hrišćani Bliskog istoka koji su pripremili predloge za ovu nedelju poručuju: „Novi put za crkve je put vidljivog jedinstva kojim idemo uz hrabrost, žrtvu i smelost, kako bi dan za danom, ’Bog zaista vladao u svemu.’ (1 Kor 15,28)”. U intervjuu za Bavarsku TV 1998. godine u Monteu (Švajcarska), Kjara Lubik je govorila upravo o tome kako napredovati na putu hrišćanskog jedinstva.

[Pročitaj više]
test_marius=
Palmirina tajna

Palmirina tajna

Palmira Fricera, jedna od prvih prijateljica Kjare Lubik, koja nas je napustila 5. januara 2022. godine, živeće u sećanju i životima mnogih – fokolarina, mladih, porodica – koje je pomno pratila u njihovoj formaciji na Marijapoliju Foko (Monte, Švajcarska), malo mesto Fokolara u kojem je živela preko 40 godina.
Oslanjajući se na njene reči, podsetimo se nekih trenutaka koji su obeležili njen život.

[Pročitaj više]