„Pustite decu neka dolaze k Meni“ (Mar 10:14): ove Isusove reči su uvek bile vrlo žive u  Pokretu u kojem deca zauzimaju važno mesto. Deca prihvataju novost duhovnosti jednistva koja im se pruži preko sredstava prikladnih njihovom uzrastu, neposredno, sa velikodušnošću i u dubini.

Očarani su Isusovim životom i žive Njegove reči, posebno stavljajući u praksu reč života za decu.

“Kocka ljubavi”, čije stranice prikazuju  jednu tačku umetnosti ljubavi: voli prvi, voli svakoga, voli neprijatelja, oprosti drugome…, postala je poznata. „Baciš je ujutro – objašnjava jedan dečak – i rečenicu koju dobiješ treba da živiš preko čitavog dana“.

 U  ovakav vid života deca uključuju i drugove u školi, svoje prijatelje i rođake: već postoje razredi pa čak i čitave škole, grupe na parohijama kao i vaspitni projekti, koji su usvojili «kocku» kao vaspitni metod.

Preko susreta, aktivnosti i njihovih novina, dođu u kontakt sa decom, mladima i odraslima iz raznih zemalja, kultura i religija, doživljavajući već od malena da su svi deca jednog jedinog Oca, sestre i braća međusobno. Na takav način se rađa osetljivost  prema siromašnima, prema onima koji su u potrebi, bliske i daleke, a tako deca se podstiču  da se uključe u praksu «kulture davanja».

Pravi su svedoci onoga što im je rekla Kjara – „Kada voliš onda si srećan, i ako uvek voliš, onda si uvek srećan!“

Članci

Projekat “DRVO” u vrtiću Fantasy – Beograd

Projekat “DRVO” u vrtiću Fantasy – Beograd

Vrtić Fantasy je prošle godine počeo da radi po novim osnovama programa “godine uzleta”, gde se najveći akcenat se stavlja na povratak dece prirodi, shodno tome naš vrtić je ove godine izabrao projekat “DRVO”.  Cilj projekta je produbiti ljubav deci prema prirodi i okolini obrađivanjem raznih tema kao što su značaj drveta – prirode za […]

[Pročitaj više]
123