„Pustite decu neka dolaze k Meni“ (Mar 10:14): ove Isusove reči su uvek bile vrlo žive u  Pokretu u kojem deca zauzimaju važno mesto. Deca prihvataju novost duhovnosti jednistva koja im se pruži preko sredstava prikladnih njihovom uzrastu, neposredno, sa velikodušnošću i u dubini.

Očarani su Isusovim životom i žive Njegove reči, posebno stavljajući u praksu reč života za decu.

“Kocka ljubavi”, čije stranice prikazuju  jednu tačku umetnosti ljubavi: voli prvi, voli svakoga, voli neprijatelja, oprosti drugome…, postala je poznata. „Baciš je ujutro – objašnjava jedan dečak – i rečenicu koju dobiješ treba da živiš preko čitavog dana“.

 U  ovakav vid života deca uključuju i drugove u školi, svoje prijatelje i rođake: već postoje razredi pa čak i čitave škole, grupe na parohijama kao i vaspitni projekti, koji su usvojili «kocku» kao vaspitni metod.

Preko susreta, aktivnosti i njihovih novina, dođu u kontakt sa decom, mladima i odraslima iz raznih zemalja, kultura i religija, doživljavajući već od malena da su svi deca jednog jedinog Oca, sestre i braća međusobno. Na takav način se rađa osetljivost  prema siromašnima, prema onima koji su u potrebi, bliske i daleke, a tako deca se podstiču  da se uključe u praksu «kulture davanja».

Pravi su svedoci onoga što im je rekla Kjara – „Kada voliš onda si srećan, i ako uvek voliš, onda si uvek srećan!“

Članci

12