No Blame Approach

 
Seminar za nastavnike i edukatore u oblasti prevencije vršnjačkog maltretiranja.

Seminar o vršnjačkom uznemiravanju  i maltretiranju, u okviru evropskog projekta „Progetto Pace“ a koji deo većeg projekta „Head Hands Heart“ realizovan je 4. i 5. juna u centru Marianum u Beogradu, u organizaciji partnera projekta Pokreta Fokolara u Srbiji, a u sastavu sjajnih nastavnika iz Srbije i mladih stručnjaka, aktivista u toj oblasti iz Sarajeva.

Uzimajući u obzir činjenicu, da su zaposleni u obrazovanju suočeni sa novim izazovima u svom radu sa učenicima koji se kreću skalom od nepoželjnog i uznemiravajućeg ponašanja  do težih oblika vršnjačkog  nasilja, seminar je imao nameru da inovativnim metodama doprinese jačanju kapaciteta i profesionalnih veština među nastavnicima i edukatorima u oblasti vaspitnog rada sa mladim ljudima.

Italijanska udruženja su razvila inovativne tehnike medijacije pogodne za različite ciljne grupe od vrtića do učenika osnovnih škola, koji se temelje na  fazama prepoznavanja, definisanja i reagovanja u situacijama koje su označene kao uznemiravanje ili maltretiranje.

Osnova koja je poslužila za rad na seminaru je razumevanje reči bulismo (maltretiranje) koja je prisutna u jezicima i obrazovnim propisima stranih zemalja dok se kod nas koristi reč nasilje. Maltretiranje je upotreba sile, pretnje, prinude sa namerom da se zlostavlja, zastraši, napadne ili dominira drugima. Ponašanje se često ponavlja i uobičajeno i karakteriše ga grupna dinamika. Neravnoteža moći razlikuje maltretiranje od sukoba do direktnog maltertiranja. Ovaj pristup razlikuje dve vrste maltretiranja i to: direktno, gde su u direktnom sukobu žrtva i onaj koji maltretira i indirektno, gde je tendencija da se određenoj osobi nanese šteta tako što će osoba biti isključena i izolovana, podložna klevetama i ogovaranjima.

Program je vodio iskusni edukator u ovoj oblasti Diego Sozza, koji je objasnio tri faze u pristupu resavanja situacija maltretiranja medju učenicima a to su: faza gde se razgovara sa učenicima žrtvama, faza organizovanja podrške za učenike među vršnjacima i suočavanje svih sa učenikom/učenicima koji maltretiraju.

Saglasje različitosti, sadržaj obuke, iskustvo nastavnika, dobra i kvalitetna organizacija učinili su da dva zajednički provedena dana ostanu kao posebno iskustvo u kom smo na temu koja zaokuplja pažnju ne samo nastavnika, već roditelja, ljudi svake uzrasne dobi, bude posmatrana iz drugačije perspektive.

Koncept obuke temelji se na punoj aktivnosti nastavnika i analizi njihovog profesionalnog iskustva gde se do detalja zajedničkim radom dolazi do rasvetljavanja svih aspekata pojave maltretiranja, kao i pristupa u njenom rešavanju, od jasnog prepoznavana maltretiranja, upotrebe jezika, definisanje uloga koju pojedinci imaju u tom procesu i na kraju načina da se takve situacije prevaziđu.

Aktivnost promoviše međunarodno udruženje “New Humanity NGO” zajedno sa “Rete Progetto Pace“  mrežom od 9 partnerskih subjekata (škola i udruženja) prisutnih u Italiji, Srbiji, Bosni, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu.

Bilo je veliko zadovoljstvo organizovati grupu izuzetnih nastavnika koji su svojim iskustvom svedočili veliku posvećenost obrazovanju, učenicima, humanim vrednostima i učenju.

Snežana Stojković Pavlović (koordinator projekta “No blame approach” u Srbiji) 

 

Rules(500)