Da bismo bili Narod Vaskrsa

 
Duhovna misao. Predragi, bliži se Vaskrs, najveći praznik u godini, a s njim i Velika nedelja, puna najdragocenijih misterija Isusovog života.

Pre svega ih se sećamo na veliki četvrtak, veliki petak, veliku subotu i nedelju vaskrsenja, i za nas predstavljaju isto onoliko glavnih aspekata naše duhovnosti. […]

Kako onda živeti dok se približavaju dani Velike nedelje i tokom tih značajnih dana?

Mislim da, ako živimo Vaskrs, ako pustimo Vaskrsloga da živi u nama, najbolji je način da ih sve živimo.

A da bi vaskrsli zasjao u nama, moramo voleti Isusa Napuštenog i uvek biti – kako mi to kažemo – „iznad njegove rane“, gde je ljubav kraljica. Tada nas podstaće da budemo nova zapovest na delu; podstaće nas da pristupimo Evharistiji, […] ljubav je ono što nas navodi da živimo jedinstvo sa Bogom i sa svojom braćom. Upravo zbog ljubavi svako od nas može na određeni način biti druga Marija. […]

Tada ćemo svi zajedno, zaista biti onaj Narod Vaskrsa za koji se činilo da ga je neko nazreo u našem Pokretu. […]

Kjara Lubik

 

Sjer (Sierre) Švajcarska, 24.3.1994

Rules(500)