Kjara Lubik: živeti “za” druge

 
Ako želimo da oponašamo Isusa, moramo pokušati da primenimo ono što je on rekao i uradio. Reči i gestovi koje nalazimo u Jevanđelju, tekstu koji je uvek aktuelan i kojeg treba živeti. Na ovaj način videćemo da je moguće pronaći rešenje za sukobe i probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo.

Operi noge…

Nema sumnje: ovaj Isusov gest je jasna, konkretna i delotvorna ilustracija zapovesti ljubavi; Isus želi da svojim učenicima prenese učenje o toj poniznosti koja je osnova ljubavi. (…)

Upravo zato što je Isus Gospod i Gospodar, njegov primer postaje norma za njegove sledbenike. Hrišćanska zajednica, stoga svako od nas, pozvan je da to učini zlatnim pravilom svog života. Ubrzo nakon toga, Isus će to izraziti kao osnovni zakon Crkve: učenik mora da voli svoju braću kao što je on sam voleo nas.

Imitiranje koje Isus traži od nas ne sastoji se u tome da ponavljamo njegov gest, i ako ga uvek moramo imati pred sobom kao veoma svetao i neuporediv primer.

Ugledati se na Isusa znači razumeti da mi hrišćani imamo smisla ako živimo „za“ druge, ako svoje postojanje shvatamo kao služenje svojoj braći, ako ceo svoj život postavimo na ovu osnovu.

Tako ćemo ostvariti ono što je Isusu najviše na srcu. Usredsrediti ćemo Jevanđelje.

Bićemo zaista blagosloveni.

Rules(500)