Kamerun: život u Fontemu se nastavlja. Savez uzajamne ljubavi.