Svest o tome da Jevanđelje koje živimo u svetlu kolektivne duhovnosti može dati konkretne odgovore na socijalne izazove u svakom trenutku i na svakom mestu, navodi ljude i žene dobre volje da se suoče sa problemima današnjeg društva sa dugoročnom perspektivom i stručnošću, kako bi zacelili rane i istakli potencijal kako pojedinaca tako i zajednica.

Duhovna dimenzija, sa druge strane, nije nikad bila odvojena od socijalne dimenzije Pokreta. Već 1943. godine sama Kjara je sanjala da će «rešiti socijalne probleme Trenta» i sa svojim prvim sledbenicama je vidala rane, i fizičke i duhovne onih koji su izmakli bombama, tešeći osobe koje su ostale same. Ima puno ovakvih iskustava koja su svaki put proživljena sa uplivom Božanskog Proviđenja.

Cilj pokreta Novo čovečanstvo, koji je zapravo izraz socijalnog aspekta Pokreta fokolara, jeste da učini da ljudi u svojim uobičajenim i vanrednim aktivnostima dožive onu jevanđeosku revoluciju koja prodire u strukture, obnavljajući ih i donoseći nadu, poverenje, pozitivan stav.

Glavni promoteri pokreta Novo čovečanstvo, osnovanog 1968. godine,  su tzv. ‘Božiji volonteri’: to su žene i muškarci koji se trude, pre svega, da sprovedu u delo reči Jevanđelja na više različitih planova: društvenom, kulturnom, ekonomskom i političkom, kako bi mogli ponuditi konkretne odgovore na izazove savremenog društva.

Članovi pokreta Novo čovečanstvo su ljudi svih veroispovesti i društvenog staleža, koji žele da  unesu dušu u savremeno društvo, doprinoseći obnovi na ličnom planu i na planu institucija. Upravo nadovezujući se na doprinos Jevanđelja izgradnji građanskog života, koje društvo oživljava i preobražava u duhu jedinstva na svim planovima, pripadnici pokreta prepoznaju u patnjama i podelama u društvu vapaj napuštenog Isusa i uzdajući se u obećanje njega samog: “Gde se dvoje ili troje okupe u ime Moje, tu sam ja među njima”, odgovaraju u jedinstvu i sa ljubavlju na Njegov vapaj. Nastoje da postignu uzajamnost to potpunog jedinstva, doprinoseći svojim idejama i aktivnostima obnavljanju odnosa, sredina, institucija, utičući čak na političke i zakonodavne aspekte.

Ključna reč Novog čovečanstva je “svetovi”, koji predstavljaju jedinstvo različitih aspekata društvenog života, sa svim ljudima koji učestvuju u njemu i različitim kategorijama u kojima oni deluju. Primera radi, u svetu zdravstva nalaze se lekari, medicinske sestre i tehničari, bolesnici; u svetu školstva tu su nastavnici, roditelji i tako je i na svim drugim poljima, od politike do ekonomije, od prava do umetnosti.

Radi se dakle o laboratoriji bratstva, u okviru koje se ponovo otkriva lepota zajedničkog razmišljanja i rada, sa hrabrošću da se suočimo sa velikim pitanjima čovečanstva kao što je poštovanje ličnosti u svim njenim delovima, poštovanje života i životne sredine, ali i mira i pravde kako bi se svetska zajednica učinila životnijom i lepšom.

Primeri

Ekonomija zajedništva. U toku gostovanja u Brazilu 1991. godine, suočena sa velikom ekonomskom neravnotežom u toj zemlji, Kjara se posvećuje pitanjima iz oblasti ekonomije, čime se pokreće projekat  Ekonomija zajedništva, koji će uticati na poslovanje 700 proizvodnih preduzeća i profitabilnih servisa na 5 kontinenata. Jedan deo profita je namenjen ugroženima. Ona podstiče razvoj smernica nove ekonomije koji mogu povoljno uticati na ublažavanje ogromne neravnoteže između bogatih i siromašnih. (Detaljnije)

Solidarnost i saradnja. Više od hiljadu socijalnih ustanova različitog obima organizovano je na 5 kontinenata. Najviše ih je u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja u krajevima koji su u procesu razvoja: na Filipinima, u Kamerunu, u izbegličkim logorima u Tanzaniji, u Kongu, u Brazilu, Argentini, Meksiku, na Haitiju.

Politički pokret za jedinstvo. Počev od 1996. godine, Kjara pokreće Politički pokret za jedinstvo, kome pristupaju političari iz različitih partija i različitih zemalja, a koji su prihvatili bratstvo kao kategoriju svoje zajedničke politike. (Detaljnije)

http://www.umanitanuova.org/

Životne priče

test_marius=
Korizma: pustinja da se otkrije istina

Korizma: pustinja da se otkrije istina

Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.Neka 40 dana koji prethode Uskrsu budu ponovno otkrivanje nas samih izvan uticaja sveta. Zbog toga je važno „učiniti pustinjom“ gde god da se nalazimo.

[Pročitaj više]