test_marius=
Nie, Silvii nie bij, daj klapsa mnie

Nie, Silvii nie bij, daj klapsa mnie

Z wielką radością obejrzeliśmy film, w którym pierwszy focolarino, nieżyjący już Marco Tecilla,oprowadza widza po Trydencie, zatrzymując się w miejscach istotnych dla Chiary Lubich i przywołując wspomnienia.

[Czytaj wszystko ]
12