Kultura dijaloga koju propagira Pokret je ona koja nastaje spontano, kroz iskustvo ljubavi u međusobnim odnosima i kroz širenje duhovnosti u svetu.

Tokom godina, uspostavljaju se dijalozi koji imaju veliki uticaj s obzirom na aktuelni kontekst. Oni nastaju unutar samih Crkava, između različitih hrišćanskih Crkava, između pripadnika različitih religija, između vernika i ljudi dobre volje bez religioznog opredeljenja, i sa savremenom kulturom uopšte.
Ti dijalozi su se pokazali kao najuspešniji putevi za postizanje jedinstva u duhu bratstva među ljudima.
Dijalog je najbolji put za prevazilaženje konflikata i predrasuda, za podsticanje jedinstva i saradnje, a bez sinkretizma i kroz vernost sopstvenom identitetu.

Članci

Dijalog kao način života

Dijalog kao način života

Od 31. avgusta do 8. septembra 2022. godine će se održati jedanaesti sabor Ekumenskog saveta crkava u nemačkom gradu Karlsrue. Pokret fokolara ima dugu istoriju prijateljstva i saradnje sa Ekumenskim savetom crkava.

[Pročitaj više]

Novi pogled prema svetu i drugima

Novi pogled prema svetu i drugima

Peti po redu Halki samit je održan u Istanbulu, Turskoj. Četiri dana razgovora i diskusija o brizi životne sredine za budućnost planete. U svetlu ekološke krize, Halki samiti pružaju platformu za razgovor i promovišu atmosferu dijaloga kako bi se uočile i podstakle promene u stavovima i životnim stilovima.

[Pročitaj više]

Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Kjara Lubik: „Gde su ljubav i milosrđe, tamo je i Bog”

Nedelja molitve za jedinstvo hrišćana obeležava se od 18. do 21. januara na severnoj hemisferi. Hrišćani Bliskog istoka koji su pripremili predloge za ovu nedelju poručuju: „Novi put za crkve je put vidljivog jedinstva kojim idemo uz hrabrost, žrtvu i smelost, kako bi dan za danom, ’Bog zaista vladao u svemu.’ (1 Kor 15,28)”. U intervjuu za Bavarsku TV 1998. godine u Monteu (Švajcarska), Kjara Lubik je govorila upravo o tome kako napredovati na putu hrišćanskog jedinstva.

[Pročitaj više]