Januar 2014

 
»Krist, jedini temelj Crkve« (Up. 1 Kor 3, 11).

Bila je pedeseta godina kada je Pavao došao u Korint, veliki grčki grad poznat po važnoj trgovačkoj luci i bogat mnogim misaonim strujanjima. Osamnaest meseci Pavao je tamo naveštavao Evanđelje i postavio temelje živoj kršćanskoj zajednici. Drugi su posle njega nastavili delo evangelizacije. Ali novi kršćani više su se vezivali za osobe koje su nosile Kristovu poruku, nego za samog Krista. Tako su nastajale frakcije. Jedni su govorili: »Ja sam Pavlov«, drugi: »Ja sam Apolonov«, treći: »Ja sam Petrov«, vezujući se uvek uz najdražeg apostola.

Pred podelom koja je uznemirivala zajednicu, Pavao je odlučno potvrdio da graditelji Crkve mogu da budu mnogi – ako je uporedimo sa zgradom ili hramom – ali je samo jedan temelj, živa stena: Isus Krist.

Pre svega ovog meseca, tokom Nedelje molitve za jedinstvo kršćana, Crkve i crkvene zajednice zajedno se podsećaju da je Krist njihov jedini temelj i da samo prianjajući uz Njega i živeći Njegovo Evanđelje može da dođe do punog i vidljivog jedinstva među njima.

»Krist, jedini temelj Crkve« [1]

Temeljiti naš život na Kristu znači biti jedno s Njim, razmišljati kako On razmišlja, hteti ono što On hoće, živeti kako je On živeo.

Kako se utemeljiti na Njemu, ukoreniti se u Njega? Kako postati jedno s Njim?

Provodeći u praksu Evanđelje.

Isus je utelovljena Reč Božja. Ako je On Reč koja je preuzela ljudsku prirodu, mi ćemo biti pravi kršćani ako budemo muškarci i žene koji sav svoj život prožimaju Rečju Božjom.

Ako živimo Njegove reči, štaviše, ako nas Njegova reč oživljava tako da postanemo živa Reč, jedno smo s Njim i prianjamo uz Njega. Tada ne živi više naše »ja« ili »mi«, nego Reč u svima nama. Živeći tako daćemo doprinos da jedinstvo među svim kršćanima postane stvarnost.

Kao što telo diše da bi moglo da živi, tako duša, da bi živela, živi Reč Božju.

Jedan od prvih plodova je rođenje Isusa u nama i među nama. To izaziva promenu mentaliteta i u srce svih, bili oni Evropljani ili Azijci, Australijanci, Amerikanci ili Afrikanci, kalemi Kristova osećanja spram raznih situacija, pojedinih osoba ili društva.

[…]

Življena Reč oslobađa nas ljudskih uslovljenosti, uliva nam radost, mir, jednostavnost, punoću života i svetlo. Pomaže nam da prionemo uz Krista i malo-pomalo preobražava nas u drugog Krista.

»Krist, jedini temelj Crkve.«

Ali ima jedna reč koja sažima sve ostale. To je ljubav. Ljubiti Boga i bližnjega. Isus u toj reči sažima »sav zakon i proroke«.[2]

Činjenica je da svaka reč, iako je izražena drugačijim, ljudskim pojmovima, jeste Reč Božja. Ali budući da je Bog ljubav, svaka je reč ljubav.

Kako onda živeti ovog meseca? Kako prionuti uz Krista, jedini temelj Crkve? Voleći onako kako nas je On naučio.

»Voli, i čini šta hoćeš«,[3] rekao je Sveti Avgustin, saževši tim rečima pravilo evanđeoskog života. Voleći nećeš pogrešiti, nego ćeš u potpunosti izvršiti Božju volju.

Kjara Lubik


[1] Objavljeno u Novom svetu, br. 1/2005.

[2] Usp. Mt 22, 40.

[3] U Jo.Ep. tr., 7,8.

Od 18. do 25. januara u mnogim krajevima sveta obeležava se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, a u nekima na praznik Duhova.

Izabrana rečenica za ovogodišnju molitvenu osminu glasi: »Zar je Krist razdeljen?« (1 Kor 1, 13).

Kjara Lubik je svake godine komentarisala biblijski stih uzet za tu priliku. Da bismo zadržali tu praksu, predlažemo njen tekst iz januara 2005, kojim je komentarisala redak »Krist, jedini temelj Crkve« (up. 1 Kor 3, 11), a mogao bi da doprinese produbljivanju rečenice predložene za ovu godinu…

Rules(500)