Mart 2014

 
„Budete li čuvali moje zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovesti Oca svoga, te ostajem u ljubavi Njegovoj.“ (Jovan 15, 10).

Ove reči uzete su iz opširnog govora koji donosi četvrto Jevanđelje (Jovan 13, 31 – 17, 26), a Isus ga je uputio svojim apostolima nakon Poslednje večere. Shvatamo da nam poštovanje Njegovih zapovesti omogućava da ostanemo u ljubavi. Govor se nadovezuje na prethodno poglavlje, u kojem Gospod kaže svojim učenicima: „Ako me ljubite, zapovesti ćete moje čuvati“ (Jovan 14, 15). Dakle, poručeno je da ljubav prema Isusu mora da bude pokretač, koren iz kojeg kreće poštovanje Njegovih zapovesti. Iz svega rečenog proizilazi kružni tok u odnosu između ljubavi prema Gospodu i pridržavanja Njegovih zapovesti. Ljubav prema Isusu podstiče nas da sve vernije živimo Njegovu reč. Istovremeno nam življena Hristova reč omogućava da ostanemo u Njegovoj ljubavi i da u njoj sve više rastemo.

„Budete li čuvali moje zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovesti Oca svoga, te ostajem u ljubavi Njegovoj.“

Šta Gospod želi da kaže izrazom „ostaćete u mojoj ljubavi“?

Zacelo želi da kaže da je čuvanje Njegovih zapovesti znak, dokaz da smo Njegovi pravi prijatelji. To je uslov da nam Isus uzvrati i osigura svoje prijateljstvo. Ali izgleda da On želi da kaže još nešto, a to je da čuvanje Njegovih zapovesti izgrađuje u nama onu ljubav koja je svojstvena Hristu. Otkriva nam način na koji treba da volimo, a koji mi prepoznajemo u čitavom Njegovom zemaljskom životu. Ta ljubav Isusa je sjedinjavala s Ocem, a istovremeno ga i podsticala da se poistoveti sa svom braćom, posebno s onim najmanjima, najslabijima, izbačenima iz društva.

Isusova ljubav lečila je svaku ranu duše i tela, davala mir i radost svakom srcu, nadilazila svaku podelu, vraćajući zajedništvo i bratstvo među sve ljude. Budemo li provodili u praksu Njegovu reč, Isus će živeti u nama, pa će i nas učiniti oruđem svoje ljubavi.

„Budete li čuvali moje zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovesti Oca svoga, te ostajem u ljubavi Njegovoj.“

Kako ćemo onda živeti Reč života ovog meseca? To ćemo učiniti imajući pred sobom cilj koji nam se predlaže i odlučno se usmeravajući prema njemu – hrišćanski život koji se ne zadovoljava minimalnim, hladnim i spoljnim ispunjavanjem zapovesti, nego je pun velikodušnosti. Sveci su tako postupali. Oni su živeća reč Božja.

Ovog meseca uzmimo jednu Njegovu reč, jednu Njegovu zapovest i nastojmo da je provedemo u život.

A budući da je Isusova Nova zapovest „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“ (Jovan 15, 12) središte i sažetak svih Njegovih reči, živimo je što korenitije…

Kjara Lubik

Rules(500)