Generalna Skupština Pokreta fokolara

 
Od 1. do 28. septembra 2014. u Kastelgandolfu (Rim) održana Generalna skupština Pokreta fokolara. Ova skupština saziva se svakih šest godina. Prethodna je bila održana u septembru 2008., neposredno posle smrti osnivača, Kjare Lubik.

A u naroda koji verova beše jedno srce i jedna duša (Dela: 4:32)

20140904-assemblea-fotoTKaNa skupštine se okupilo 494 delegata Pokreta fokolara koji predstavljaju geografsku i generacijsku raznolikosti kao i raznolikost u oblicima angažovanja unutar Pokreta. Među prisutnima  15 pripadnika Fokolara iz nekatoličkih hrišćanskih crkava, drugih religija i osoba bez religioznog opredeljenja koji prate rad skupštine i izražavaju svoja gledišta bitna za život i aktivnosti Pokreta.

Nakon izbora predsednice i kopredsednika rad Skupštine nastavio se izborom 30 savetnika koji će sastaviti novi Centar Pokreta (Upravni odbor). U njima je vidljiva naglašena internacionalnost i različitost.

26.septembra učesnici Skupštine su bili pozvani na audijenciju s papom Franjom  u Vatikanu. Detalnije o audijenciji ovde.

1_0_827615

Šta zapravo predstavlja Skupština, kakva je njena uloga i kakvi su joj ciljevi?

Pokret fokolara je nastao u okrilju  Katoličke Crkve i ima svoj duhovni karakter. Kjara Lubik, vođena Duhom Svetim, osnovala je Pokret koji treba da da’ svoj doprinos izgradnji vidljive Crkve kao Hristove Neveste. Sa vremenom Pokret postaje jedan univerzalni pokret, rasprostranjen kako van Katoličke Crkvi  tako i geografski i u svim dimenzijama ljudskog delovanja. To znači, da on ima i jednu izraženu laičku dimenziju, odnosno, da nije van sveta,  već je prisutan i aktivan u svim ljudskim delatnostima.

Kao i Crkva, kao i sve druge ljudske organizacije, i Pokret fokolara ima i svoju strukturu na svetskom i lokalnim nivoima, koja mu omogućava da svi njeni pripadnici i poštovaoci teže da svi budu „jedno telo i jedna duša“.

Skupština je sačinjena od predstavnika fokolara koji dolaze iz celoga sveta i na neki način, ona odražava taj laički karakter Pokreta. Skupština bira svoju vladu kao predsednika, kopredsednika i savetnika.  Međutim, Onaj koji zaista vodi Pokret ustvari jeste sam Hristos. Da bi to bilo moguće, neophodno je da se obistini ona misao iz Jevanđelja: Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja među njima  (Mt 18.20), što je osnova duhovne dimenzije Pokreta.

Skupština, koja se periodično obnavlja na takvom nivou, saziva se, da bi se mogli pratiti izazovi vremena i da bi se našli prave hrišćanski odgovore na njih. U tom smislu se i delegiraju osobe na sve funkcije u strukturama Fokolara, koje bi najadekvatnije mogle ispuniti te zadatke.

Fotogalerija

Rules(500)