Nova posvećenost Fokolara ekumenizmu

 
„Verujem da je potrebno preobraćenje iz srca, odnosno početi misliti ekumenski“. Tako Marija Voče, predsednica pokreta Fokolara sumira motive Izjave iz Otmaringa, u kojoj se izražava nova posvećenost fokolara međuhrišćanskom dijalogu.

Od 19. do 26. februara 2017. Generalni savet Pokreta fokolara posetio je Ekumenski centar u Otmaringu, provodeći dane u zajedništvu, molitvi i radu, sa posebnim naglaskom na produbiljenje jednog od naših specifičnih ciljeva: jedinstva hrišćana.

Od kada je Kjara Lubik 1961. godine, upravo ovde, u Nemačkoj, uvela Pokret u međuhrišćanski dijalog, on promoviše dijalog života koji donosi plodnu saradnju sa više od 300 crkvi i crkvenih zajednica i zalaže se za ispovedanje dubokog zajedništva.

Nedaleko od Augsburga oseća se ekumenski duh tog grada, u kojem su 1999. godine, Svetska Luteranska federacija i Rimokatolička crkva, stavljanjem svojih potpisa na zajedničku Deklaraciju o doktrini i opravdanju, napravili važan korak i pridali veliki značaj prevazilaženju još postojećih teoloških razlika.

U ovom tako ekumenskom kontestu, želja je bila da se naglasi eksplicitno, u formi Izjave, o novoj odgovornosti i posvećenosti koje bi uključile i ohrabrile mnoge za još veće zalaganje ka potpunom zajedništvu među hrišćanima.

Ove godine, u kojoj se obeležava 500 godina od Luterove Reforme, – glasi Izjava iz Otmaringa, – od posebnog značaja bio je susret između Rimokatoličke crkve i Svetske Luteranske federacije, prošlog 31. oktobra u Lundu u Švedskoj. Zajednička Deklaracija svedoči o međusobnom poverenju u kojoj se pozivaju vlastite zajednice darastu još više u zajedništvu koje ima koren u Krštenju i svedoče zajedno Jevanđelje Isusa Hrista”, i tako budu verni glasniciBožje ljubavi prema celom čovečanstvu”.

“Kao svetski pokret, kome se pridružuju hrišćani mnogih crkava i tako proživljavaju iskustvo hrišćanskog naroda ujedinjenog međusobnom ljubavlju, na poseban način osećamo se pokrenuti pozivom izraženim u toj Deklaraciji. U susretu u Lundu prepoznajemo jedan istinski ‘kairos’, Božji znak za naše vreme koji poziva hrišćane da se još više angažuju sve dok se ne realizuje Isusov testament: “Da svi budu jedno”. Svim našim snagama želimo da podržimo Crkve u angažovanju da se dođe do punog i vidljivog zajedništva, u službi čovečanstva”.

Ovu izjavu sledi i jedno obećanje: “Učinićemo sve što je moguće kako bi naše aktivnosti, inicijative i skupovi, na međunarodnom a posebno lokalnom nivou, bile potkrepljene takvim otvorenim i bratskim stavom među hrišćanima. Nastavljamo da se angažujemo u zajedništvu između Pokreta i hrišćanskih zajednica u celom svetu, poveravajući Bogu put naših Crkava da bi se ubrzali koraci prema zajedničkom slavlju iz istog pehara“.

Izjava iz Otmaringa, u kojoj se izražava nova ekumenska posvećenost, propraćena pismom Marije Voče, bila je poslata papi Franji, Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju I, kanterberijskom nadbiskupu Džastin Velbu, predsedniku i generalnom sekretaru Svetske Luteranske federacije, generalnom sekretaru Svetskog saveta crkava i drugim odgovornim.

Marija Voče, što se tiče pripadnika pokreta Fokolara, ističe: “Nema ni jedne osobe iz Fokolara koja će, upoznavši se sa Izjavom, misliti da se posvećenost međuhrišćanskom dijalogu tiče samo onih država gde ima hrišćana raznih crkvi, a da se njega lično ne tiče jer se oseća dobro u svojoj crkvi i nije zainteresovan za tu vrstu problematike”.

Rules(500)