Izazov pape Franje

 
Nakon posete pape Franje međunarodnom gradiću Lopijanu, predsednica pokreta Fokolara, Marija Emaus Voče, upućuje poziv fokolarima: nosimo u društvo “kulturu zajedništva”

“Prošlo je dve nedelje od posete pape, i pitamo se: “Da li se to stvarno dogodilo?” Da, dogodilo se! Ne samo da se dogodilo, nego nam je papa Franja ostavio poruku koju sada treba da pretvorimo u život. Stoga se ja pitam: “Da li smo zaista razumeli šta se dogodilo?” Možda to postepeno otkrivamo tek sada, dok produbljujemo njegov predivan govor. Papa nam je uputio izazov, rekao nam je da smo na početku naše istorije, na početku Lopijana, na početku svega. A ako smo na početku, znači da moramo da gledamo napred, moramo da učinimo nešto kako bismo napredovali. Papa nam je rekao šta treba da činimo: treba da preobrazimo društvo, treba – rekao je nešto veoma zahtevno – ne samo da se zadovoljimo negujući odnose među pojedincima, porodicama, grupama, narodima, već da se ujednimo da bi nadvladali izazove ovog društva koje ide u pogrešnom smeru i kome je potrebno Jevanđelje, gde postoji esktremna potreba za semenom jevanđeoskog života, koje će procvetati i preobraziti ga.
U tome se zaista osećamo kao na početku, zaista smo tu. Ali ne smemo da se zaustavimo, govoreći to, papa Franja nam je uputio jedan izazov: “Vi to možete da učinite”. A rekao je i kako : “…prenoseći drugima duhovnost zajedništva, kulturu zajedništva ”, koja može da dovede do globalnog, sveopšteg saveza, do nove civilizacije koja nastaje iz tog zajedništva. Rekao nam je još da u harizmi jedinstva imamo pomoć i snažan poticaj.
Harizma je dar Božji, ne smemo da budemo ponosni što imamo ovaj dar, nego sa poniznošću, kako nas je on podsetio, da budemo svesni ove harizme i učinimo sve kako bismo preneli taj dar društvu oko nas.
Ovo je dugačak, težak put, ali papa je rekao: “Potrebni su nam muškarci i žene sposobni da to učine”. Da li želimo dakle da odgovorimo na papin apel? Mislim da želimo, svim svojim bićem, otkrivajući u svojoj sredini način kako preobraziti društvo koje nas okružuje.
Mislim da je to obaveza koju danas preuzimamo i koja će trajati celi život».

Marija Voče, 25.05.2018.

Rules(500)