Predsednica Fokolara: Prihvatiti bol sveta

 

Godišnji susret delegata Fokolara u svetu s članovima Generalnog saveta Pokreta održan je putem video-konferencije od četvrtka 10. septembra do subote 12. septembra. Apel predsednice Marije Voče

»Moramo da zaboravimo na sebe i da ‒ kao Pokret ‒ budemo spremniji da prihvatimo bol sveta.« Ovim snažnim pozivom predsednica Marija Voče dala je jasnu smernicu godišnjem susretu lidera Fokolara koji je održan od četvrtka 10. do subote 12. septembra putem video-konferencije.

Kad se nedavno obratila Generalnom savetu Pokreta fokolara, Marija Voče je saopštila svoje zaprepašćenje zbog mnogih patnji o kojima svakodnevno izveštavaju mediji, posebno u ovo vreme pandemije. Sa svojim najbližim saradnicima podelila je svoje pitanje: »Ko može da upije sav taj bol? Čini mi se da Bog traži od nas da budemo bliži ovom bolu u svetu, spremniji da ga prihvatimo, volimo, molimo… ali i da učinimo nešto više.« To je odgovor koji je ujedno i duhovni i akcioni program.

Program susreta delegata Pokreta iz celog sveta s Generalnim savetom (10‒12. septembar) odvijao se putem video-konferencije i karakterisala ga je široka podela lokalnih izazova, karakterističnih za različite geografske kontekste, ali i onih zajedničkih za ovo specifično razdoblje sa svojom ogromnom patnjom i novim potencijalima. U dijalogu i razmeni nastojalo se da se identifikuje osobeni doprinos Fokolara epohalnim promenama koje su u toku, kako onim sadašnjim tako i budućim.

To je tema s kojom sigurno nije moglo da se završi ovih dana i koja je ostala na stolu i s obzirom na sledeću Generalnu skupštinu Pokreta, prvobitno zakazanu za prvu polovinu septembra 2020. godine, ali koja je zbog vanredne situacije  s kovidom 19 odložena za početak sledeće godine: od 24. januara do 7. februara 2021. Tokom ovog susreta delegati Pokreta takođe su obavešteni o modalitetima koje je predložila Pripremna komisija Generalne skupštine, da iskoriste »stečeno« vreme s obzirom na sve šire sudelovanje svih članova Pokreta u pripremi za Skupštinu.

Joakim Švind (Joachim Schwind)

Rules(500)