Mitropolit Genadios Zervos: čovek dijaloga i jedinstva

 
Kratak profil mitropolita koji je bio veliki prijatelj Fokolara; ujedno izraz molitve i bliskosti Marije Voče u ime Pokreta...

Kratak profil mitropolita koji je bio veliki prijatelj Fokolara; ujedno izraz molitve i bliskosti Marije Voče u ime Pokreta…

Dana 16. oktobra Pravoslavna arhiepiskopija Italije i Malte saopštila je da je mitropolit Genadije »prešao u nebo«.[1]

 

Živeo je 57 godina u Italiji, prvo kao paroh u Napulju, 1970. godine kao biskup Kratea, a zatim od 1996. kao episkop dijeceze Italije i Malte i egzarh južne Evrope sa sedištem u Veneciji. Za vernike svoje eparhije osećao je veliku ljubav, kako se vidi i iz pisma od 3. oktobra u kojem je napisao: »Ti si u mom srcu. Ti si moj život!«[2]

Godine 2007. patrijarh Vartolomej je za njega rekao: »S neizmernom ljubavlju […] dugi niz godina na misionarski način radili ste za svoju pastvu, odlikujući se mnogim i raznim harizmama koje izražavaju ličnost Vašeg preosveštenstva, među kojima su krajnja poniznost i blagost, spokoj i mudrost vašeg karaktera, ali veće od svih su Vaša ljubav i vera prema Majci Crkvi.«[3]

            Bio je čovek dijaloga koji je aktivno učestvovao u ekumenskim aktivnostima u Italiji i šire, što se može videti u intervjuu za Vatikanski radio 2015. godine: »Molitva znači hodanje zajedno i, kako mi je jednom rekao papa Franja, ’Hodanje ‒ znači sjedinjenje. Kad hodamo zajedno, jedinstvo nam je bliže.’«[4] Govoreći o podeli hrišćana, on kaže »Moramo sad da budemo razapeti na krst, mi ljudi moramo da se uspnemo na krst da bi nestale naše strasti, nedostaci i greške. Isus Hrist više ne dolazi na raspeće, ali moramo da budemo na krstu da bismo izbrisali fanatizam, mržnju, sebičnost.«[5]

Veliki prijatelj Pokreta fokolara, mitropolit se često sećao intervjua s Atenagorom 1970. godine. »Primio me je na 48 minuta! Brojni episkopi, sveštenici, bogoslovi i drugi bili su u hodniku čekajući blagoslov Patrijarha. Svi su se čudili što sam tako dugo ostao na audijenciji […] Šta se dogodilo? Patrijarh je govorio o meni dva minuta, o papi Pavlu VI pet minuta i ‒ 40 minuta o Kjari!«[6]

Učestvovao je u mnogim događanjima Pokreta fokolara: od susreta episkopa prijatelja Pokreta, do škola ekumenizma i ekumenskih nedelja koje je organizovao »Centar Uno«[7] Tokom poslednjeg takve prilike 2017. godine, dao je medalju Mariji Voče u znak zahvalnosti za ekumenski rad Fokolara. Njegova je bila ideja da pokrene »Međunarodnu ekumensku katedru patrijarh Atenagora ‒ Kjara Lubik«, čiji je bio kovoditelj, na Univerzitetu Sofija. Godine 2017. održao je uvodni govor posvećen temi »Patrijarh Atenagora i Kjara Lubik, protagonisti jedinstva«.[8]

Mitropolit Genadije imao je mogućnost da se sastane s Kjarom nekoliko dana pre njene smrti, kad ju je posetio zajedno s patrijarhom Vartolomejem u Poliklinici Đemeli. Sa tog poslednjeg sastanka seća se: »Bila je puna radosti, nasmejana kao i uvek, draga, spokojna i njena ’harizma’ bila je veoma živa. U stvari, njene poslednje reči pre nego što smo se rastali bile su: ’Uvek ujedinjeni!’«[9]

Izgleda da je mitropolit Genadije ispunio ono što mu je patrijarh Atenagora proročki rekao 1960. godine: »Otići ćete u Italiju, potrebni su nam novi sveštenici za vremena koja dolaze, vremena pomirenja i dijaloga s Katoličkom Crkvom.«[10]

Džoan Patricija Bek

[1] Sajt ortodossia.it

[2] Sajt ortodossia.it

[3] Sajt ortodossia.it

[4] Intervju za Vatikanski radio 23. januara 2015, na veb-stranici ortodossia.it

[5] Intervju za Vatikanski radio 23. januara 2015, na veb-stranici ortodossia.it

[6] 50. godišnjica Centra Uno, Trento, 12. mart 2011.

[7] »Centar za jedinstvo hrišćana Uno« bavi se ekumenskim dijalogom Pokreta fokolara

[8] www.sophiauniversity.org/it

[9] 50. godišnjica »Centra Uno«, Trento, 12. mart 2011.

[10] Sajt ortodossia.it

Rules(500)