Obnavljanje odanosti Bogu

 
Svojom posvećenošću Bogu 7. decembra 1943. godine, tada dvadesettrogodišnja Kjara Lubik započela je Pokret fokolara. Šezdeset godina kasnije, na telefonskoj konferenciji, vratila se događaju pozvavši sve članove Pokreta da obnove svoju odanost Bogu.

[…] Danas, osvrćući se unazad, možemo shvatiti šta nam je značio taj 7. decembar 1943, kada se rodio naš pokret; taj datum potvrđuje da je harizma Duha Svetoga, nova svetlost sišla na zemlju tih dana, svetlost koja je u Božjem planu morala natopiti suvoću ovog sveta vodom Mudrosti, zagrejati je božanskom ljubavlju i tako započeti novi narod, hranjen jevanđeljem… I pomislio je, pozvati mene, običnu devojku; zato sam se posvetila Njemu, a moje „da“ Bogu brzo su pratili mnogi drugi „da“ mladih devojaka i dečaka.

Zbog toga nas taj dan podseća na svetlost i na davanje stvorenja Bogu, kao oruđe u Njegovim rukama, u Njegove svrhe.

Svetlost i odanost Bogu. U vreme opšteg gubitka, međusobne mržnje i rata, te dve reči su bile toliko korisne. U vreme tame, kada se činilo da je Bog odsutan u svetu sa svojom ljubavlju, sa svojim mirom, sa svojom radošću, sa svojim vođstvom. Izgledalo je da niko nije mario za Njega.

Svetlost i odanost Bogu. Nebo želi da nam ponovi ove dve reči i danas, kada na našoj planeti neprestano izbijaju mnogi ratovi, posebno terorizam, koji nas najviše plaši.

Svetlost znači Reč, Jevanđelje, još uvek nedovoljno poznato, a pre svega malo proživljeno.

Odanost Bogu danas je potrebnije i poučnije nego ikad, ako su muževi i žene spremni da daju svoje živote iz razloga koji opravdavaju terorizam. Kakvi bismo onda mi hrišćani trebali biti sledbenici Boga koji je bio razapet i napušten da bi se rodio novi svet, naše spasenje i Život koji neće zaći? […]

[…] Krenimo ka svetu koji nas očekuje kao živo jevanđelje, kako bismo ga osvetlili njegovom Svetlošću.

To možemo učiniti nastavljajući da živimo Božju volju u sadašnjem trenutku, […] ne zaboravljajući da usvojimo Reč života preuzetu iz Svetog pisma, koja nam se predlaže iz meseca u mesec. […]

I kao da smo se ponovo rodili, dajmo se u potpunosti Bogu, u skladu sa načinom koji je On izabrao za svakog od nas. Na ovaj način, sadašnjost i budućnost koju će nam Bog dati biće mu ugodni.

Kjara Lubik

(Na telefonskoj konferenciji, Roka di Papa, 11. decembra 2003)

Rules(500)