Praštanje kao temelj jedinstva

 
Početak godine dobra je prilika da iznova započnemo da gradimo uzajamne odnose.

U ovom tekstu Kjara Lubik predlaže radikalnu strategiju: potpunu amnestiju u svom srcu, da bismo dozvolili da u njemu živi Isus i da bismo stvarali ćelije jedinstva u svetu.

Danas svima vama želim da poručim upravo ovo: jedinstvo. Jedinstvo mora da pobeđuje: jedinstvo s Bogom, jedinstvo među svim ljudima.

A kako to postići? Voleći sve ljude onom milosrdnom ljubavlju koja je bila naše obeležje u prvim danima Pokreta. Tada smo odlučili da svakog jutra, a onda i tokom celog dana, vidimo svoje bližnje (u porodici, u školi, na poslu itd., svuda) kao nove, potpuno nove, ne sećajući se njihovih nedostataka, sve pokrivajući ljubavlju. Odlučili smo da volimo upravo onako kako nam predlaže Reč [Božja]: oprostiti sedamdeset puta sedam (up. Mt 18, 22). Približimo se svakoj osobi s tom potpunom amnestijom u svom srcu, sa sveopštim praštanjem.

Potom se poistovetimo s njom u svemu, osim u grehu, osim u zlu. Zašto? Da bi se dobio onaj predivni rezultat kojem je težio apostol Pavle. On je govorio: »Sâm sebe svima učinih slugom – poistovetio sam se sa svima – da ih što više steknem« (za Hrista). Ako se poistovetimo s bližnjim, što će biti olakšano praštanjem, moći ćemo svoj Ideal da prenesemo drugima. A kada to jednom postignemo, uspostavićemo Isusovu prisutnost između nas i njih, prisutnost Isusa Uskrslog, Isusa koji je obećao da će uvek biti s nama u svojoj Crkvi i na određeni način se ispoljava, osećamo kad je među nama.

Naše glavno delo mora da bude ovo: živeti tako da Isus živi među nama, On koji je osvajač sveta. Jer ako budemo jedno, mnogi će biti jedno i svet će jednog dana videti jedinstvo […].

Kjara Lubik

(Na telefonskoj konferenciji u Roka di Papa 15. oktobra 1981, C. L. Put života, 1987, str. 1213.)

Rules(500)