Skupština za izbor novog rukovodstva Pokreta fokolara

 
Generalna skupština Pokreta fokolara održava se elektronskim putem od 24. januara do 7. februara 2021. godine. Nova predsednica biće izabrana 31. januara i zameniće Mariju Voče »Emaus«, 1. februara na red dolazi izbor kopredsednika, a 4. februara savetnikâ.

Hesus Moran Sepedano i Marija Voče

Počela je Generalna skupština Pokreta fokolara, koja se održava elektronskim putem od 24. januara do 7. februara, i to bez fizičkog prisustva zbog pandemije kovida 19. Učestvuje 362 osobe iz svih krajeva sveta, koje predstavljaju različite kulture, generacije, zvanja, crkvene pripadnosti i različite vere prisutne u Pokretu.

Vrhunac Skupštine odigraće se 31. januara, kada će ‒ sistemom glasanja putem interneta ‒ biti izabrana treća predsednica Fokolara, druga posle utemeljiteljke Kjare Lubik, kojoj je sledila Marija Voče »Emmaus« i koja posle dva mandata više ne može da bude izabrana. Po Statutima, naime, uvek se za predsednicu bira žena koja će voditi Marijino delo (drugo ime za Pokret). Želja je bila da se time podvuče njegov marijanski profil i njegova pretežno laička konotacija te na taj način »sačuva plan koji je Bog imao kada je njegovu inicijaciju i razvoj poverio ženi«. Prvog dana februara biće izabran kopredsednik, dok će 4. doći na red savetnici koji Predsedništvu pomažu u upravljanju Pokretom.

Prvobitno zakazana za početak septembra 2020. godine, Skupština je odložena zbog kovida 19. Međutim, s obzirom na produženje vanredne zdravstvene situacije, Dikasterijum za laike, porodicu i život dozvolio je odlaganje i organizaciju u telematskom režimu.

Pored obnavljanja rukovodećih mesta, tokom dveju nedelja sastanka učesnici će takođe definisati smernice i konkretne akcije za Pokret u narednih šest godina. Da bi podstakla što šire uključivanje, predsednica Marija Voče je u februaru 2019. godine osnovala pripremnu komisiju koja je prikupljala pristigle predloge u vezi sa temama o kojima će se razgovarati, imenima kandidata za izbore i pripremala program.

Tokom Generalne skupštine Fokolara razgovaraće se i o temama koje je predložio Centar pokreta, a predstavljene su na inicijativu predsednice, Generalnog saveta, sekcija, ogranaka ili pokreta. Svaki učesnik može da predloži i druge teme.

Među više od 3000 predloga dobijenih iz celog sveta ‒ koji dobro predstavljaju živost naroda Fokolara, ali i svest o »promeni ere« koja je u toku, kako je rekao papa Franja 2018. godine kada je posetio zajednicu Fokolara u Lopijanu ‒ identifikovana su četiri tematska pravca. Prvi je aktuelizacija harizme na inicijativu predsednice; drugi je kultura koja proizilazi iz harizme jedinstva; treći deo je odgovor na ekološku krizu i pandemiju; četvrti je zajednički rad s novim generacijama.

Kao što je aktuelni kopredsednik Fokolara Hesus Moran nedavno izjavio u jednom intervjuu, prostor za dijalog i raspravu biće rezervisan i za temu zlostavljanja, kako u šestogodišnjem izveštaju predsednice koji će otvoriti skupštinu, tako i u jednom od njenih ad hoc govora.

I pored raznolikosti glasova, unutar Fokolara javlja se opšta potreba da se identifikuju novi i ažurirani putevi bratstva, sposobni da odgovore na izazove i pitanja čovečanstva danas, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Stefania Tanesini

Rules(500)