Razumevanje krsta

 
Traženje ljubavi i beg od bola: to je gotovo prirodni mehanizam ljudskog postojanja. Porukom krsta ‒ hrišćanstvo, s druge strane, uči da istinska i duboka ljubav prolazi kroz bol. Ko dobro razume krst, kaže Kjara Lubik u daljem tekstu, naći će u njemu ključ za punoću života.

»Uzmi njegov krst…« (Mt 16, 24).

 

Ove reči su neobične i jedinstvene.  Kao i druge Isusove reči, i ove imaju nešto od te svetlosti koju svet ne poznaje. Tako su blistave da su oči ljudi zatvorene, a čak i kod mlitavih hrišćana zaslepljene. […]

I možda se čitava greška krije u ovome: da se u svetu ne razume ljubav.

 

Ljubav je najlepša reč, ali najdeformisanija, najiskrivljenija. […]

 

Možda se nešto razumeva kroz majčinsku ljubav, jer majčina ljubav nisu samo milovanje i poljupci; to je pre svega žrtva.

 

Tako i Isus: ljubav Ga je podstakla na krst, što se po mnogima smatra ludilom. Ali samo je to ludilo spaslo čovečanstvo, ono je oblikovalo svece.

 

U stvari, sveci su ljudi sposobni da razumeju krst. Ljudi koji su, sledeći Isusa, Boga-Čoveka, svakodnevno podizali krst kao najdragoceniju stvar na zemlji; ponekad su njime vitlali poput oružja, postajući Božji vojnici; voleli su ga celog svog života i znali su i iskusili da je krst ključ, jedini ključ koji otvara blago. Polako otvara duše za zajedništvo s Bogom. I tako se Bog kroz čoveka vraća u svet i ponavlja ‒ doduše na beskrajno inferiorniji ali sličan način ‒ postupke koje je činio nekada, kada je, kao čovek među ljudima, blagosiljao one koji su Ga proklinjali, praštao onima koji su Ga vređali, spasavao, lečio, propovedao reči Neba, nasitio gladne, osnivao novo društvo zasnovano na ljubavi, pokazivao moć Onoga koji Ga je poslao. Ukratko, krst je neophodan instrument pomoću kojeg božansko prodire u čoveka i čovek potpunije učestvuje u Božjem životu, uzdižući se iz carstva ovog sveta u carstvo nebesko.

 

Ali potrebno je »uzeti svoj krst…« (Mt 16, 24), ujutro se probuditi čekajući ga, znajući da nam samo kroz njega dolaze oni darovi koje svet ne poznaje, onaj mir, ona radost, ona spoznaja o nebeskim stvarima, što je većini nepoznato. […]

 

Krst, znamenje hrišćanina, koji svet ne želi jer, bežeći od njega, veruje da beži od bola, a ne zna da dušu onih koji su ga razumeli otvara carstvu Svetlosti i Ljubavi: toj Ljubavi koju svet toliko traži, a nema je.

 

Kjara Lubik

 

Izvor: Kjara Lubik, Duhovna doktrina, Milano 2001, str. 133.

Rules(500)