Jedinstvo hrišćana danas: „volite jedni druge kao što sam ja voleo vas“

 
Međunarodna onlajn konferencija od 28. do 29. maja 2021. - od 13.30 do 17.00 (po našem vremenu)

60 godina dijaloga između vernika mnogih Crkava: doprinos Pokreta fokolara za hrišćansko jedinstvo koji stvara prihvatanje, pravdu i mir između zajednica i naroda. „Dijalog života“ koji dolazi iz blizine i razmene između hrišćana različitih crkava biće produbljen na konferenciji.

Govornici:

Kard. Kurt Koch, predsednik Papskog saveta za promociju jedinstva među hrišćanima (Vatikan)

Margaret Karram, predsednica Pokreta fokolara

Vlč. Prof. Dr Ioan Sauca, privremeni generalni sekretar Vaseljenskog saveta crkava (Švajcarska);

Prof. Dr Piero Coda, Univerzitet Sophia Institute (Italija)

Prof. Dr Stefan Tobler, Univerzitet u Sibiu (Rumunija);

Prof. Dr. Mervat Kelli, Papinski lateranski univerzitet (Italija)

Msgr. Juan Usma, Papinsko veće za promociju jedinstva među hrišćanima (Vatikan)

Pastor Giovanni Traettino, osnivač Evangeličke crkve pomirenja (Italija)

Pastor Joe Tosini, osnivač Pokreta John 17 (SAD)

Vlč. Dr Jesus Moran, kopredsednik Pokreta fokolara

 

„Fokusirajući se na duhovnost jedinstva, Kjara Lubik je imala dubok uticaj na ekumenski pokret i dala je značajan doprinos negovanju autentičnih odnosa između različitih Crkava i hrišćanskih tradicija“. Tako kaže Olaf Fikse Tveit, bivši generalni sekretar Vaseljenskog saveta crkava. Hiljade hrišćana prepoznaju se u harizmi Kjare Lubik i u prvenstvu jevanđelske reči u kojoj se Isus moli Ocu: „Neka svi budu jedno“ (up. Jn. 17,21). „Jedinstvo“ je ključna reč harizme fokolara, a takođe i tekućeg procesa dijaloga; put koji ne ukida raznolikost, ali koji upravo tamo zna kako da prepozna bogatstvo.

Konferencija koju promovišu Fokolari, pod nazivom „Volite jedni druge kao što sam ja vas voleo“ (up. Jn 15, 13), koja će se održati 28. i 29. maja onlajn, nije mogla doći u povoljnije vreme, u kojem ponovno rasplamsavanje ratova i sukoba – pored pošasti socijalne nejednakosti pogoršane pandemijom – zahtevaju lični i globalni doprinos u lečenju preloma i rana sa kojima se čovečanstvo danas suočava.

Fokus konferencije biće dvojak: produbljivaće se „životni dijalog“ – izvanredno gledište na osnovu kojeg je Kjara Lubik 1961. započela put zajedništva sa hrišćanima drugih Crkava – i razmena „duhovnih darova“.

„Dijalog života“ ili „dijalog naroda“, kako ga je takođe definisala Kjara Lubik, nije u suprotnosti sa vođama Crkava, već ga prati i svedoči o njemu. Sami hrišćani su ti koji žive, rade i rade zajedno u svakodnevnom životu i, uronjeni u izazove istorije, neguju klimu uzajamnog poverenja, uvažavanja i uzajamnog poštovanja koja ruši prepreke i predrasude vekova.

Međunarodna konferencija se održava na 60. godišnjicu od osnivanja Centra za jedinstvo hrišćana „Uno“, sekretarijata za dijalog između hrišćana drugih crkava, koji je osnovala Kjara Lubik 26. maja 1961.

Održaće se od 13.30 do 17.00 (po našem vremenu), emitovaće se iz Centra Mariapoli u Kastel Gandolfu (Rim, Italija) i prevesti na 20 jezika.

Događaj možete pratiti na: http://live.focolare.org

S.T.

Rules(500)