„Jedinstvo hrišćana je etički imperativ koji se ne može odložiti“

 
Međunarodna onlajn konferencija, sa prevodima na 20 jezika, koju je promovisao Pokret fokolara, podvukla je doprinos duhovnosti Kjare Lubik koja se zalaže za veće jedinstvo među hrišćanima.

„Božja volja je uzajamna ljubav, a da bi se zalemila ova pukotina potrebno je voleti jedni druge“. Ovim rečima je Kjara Lubik 26. maja 1961. godine pokrenula Centar „Uno“ za jedinstvo hrišćana, kao doprinos u ekumenskom kontekstu da „zalemi pukotinu“ podele između hrišćana različitih Crkava.

Od 28. do 29. maja održan je međunarodni onlajn susret za jedinstvo hrišćana, promovisan od strane Pokreta fokolara, pod nazivom „Volite jedni druge kao što sam ja voleo vas“ (Jn 15, 12). Više od 13000 učesnika iz celog sveta utvrdilo je da je pravac koji je tada naznačila osnivačica i dalje put Pokreta u ekumenskoj sferi. Na poseban način se izdvajaju dve smernice koje su nastale na putu ka jedinstvu hrišćana: „dijalog života“ i „deljenje duhovnih darova“. Na njihovoj osnovi, za članove Pokreta fokolara, dve su tačke duhovnosti jedinstva: Isusovo prisustvo među hrišćanima sjedinjenih u Njegovoj ljubavi (up. Mt. 18, 20) i ljubav dovedena do krajnjih granica, Isusov vapaj na krstu (up. Mk. 15, 34).

„Današnji vapaj čovečanstva“, rekla je Margaret Karam, predsednica Fokolara u svom govoru, „izgleda kao odjek njegovog vapaja: ’Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio? (Mk 15, 34).’ Ali Isus se ovim vrhovnim činom potpuno vratio Ocu, popunjavajući tako svaku prazninu, svako moguće nejedinstvo. U njemu nalazimo meru ljubavi. Kad ga prepoznamo u svemu što nas boli, u našim i tuđim granicama, kada je teško ’sresti se’, a da nas ne povrede, opet je On taj koji nas poziva da Crkvu drugog volimo kao svoju.“

Kardinal Kurt Koh, predsednik Papskog saveta za promovisanje jedinstva među hrišćanima, ukazujući na dva pola harizme jedinstva – jedinstvo i Napušteni Isus – takođe je ukazao na doprinos ekumenske duhovnosti Kjare Lubik za veće jedinstvo među hrišćanima. Takođe je naglasio da je dobio nadahnuće za svoj trenutni zadatak. Preneo je pozdrav papa Franje koji se „nada da će razmišljanje o dijalogu i razmeni duhovnih darova, kao i razmena iskustva zajedništva proživljenih poslednjih godina, biti podsticaj za svakodnevno vršenje Isusove molitve Ocu ’Da svi jedno budu’“.

Vlč. Joan Sauka, privremeni sekretar Vaseljenskog saveta crkava, potvrdio je da je ljubav „srce duhovnosti jedinstva o kojoj je Kjara oduvek govorila; svi smo zagrljeni ljubavlju Božijom u Hristu u sili Duha Svetoga“.

Katolički teolog Pjero Koda, pozivajući se na Isusovo prisustvo među njegovim sledbenicima, izjavio je: „A onda će On, u svetlosti i sili Duha, biti taj koji će nas voditi putem jedinstva“. „Isus među nama“, izraz je koji je skovala Kjara Lubik, a za koji se, kako se seća prof. Mervat Keli iz Sirijske pravoslavne crkve, nikada ranije nije čulo, iako su o tome govorili razni Crkveni Oci. Dok je luteranski evangelički teolog Stefan Tobler primetio da „Pokret, želeći da podrži hod Crkava, može da se vrati iskustvu koje je temelj, hrana svakog ekumenskog puta“.

Konferencija je praćena u mnogim zemljama sveta: sa 20 jezika u simultanom prevođenju, prvi dan veb mreža uživo imala je preko 13000 pojedinačnih pregleda, a drugi dan 8500. Iskustva uživo sa Kube, Meksika, Perua, Venecuele, Hong Konga, Filipina, Konga, SAD, Libana, Rumunije, Velike Britanije, Irske, Italije i od projekta „Zajedno za Evropu“ potvrdili su da je „dijalog života“ održiv pravac na putu ka jedinstvu.

Druga dimenzija koja se pojavila na konferenciji bio je „receptivni ekumenizam“, odnosno razmena duhovnih darova, otkrivanje darova koje svaka Crkva može da ponudi i podeli.

Nadbiskup Huan Usma Gomez iz Papinskog saveta za jedinstvo hrišćana, stručnjak za dijalog sa harizmatsko-pentekostalnom stvarnošću, izneo je napetosti koje postoje u hrišćanstvu. „Voleo bih da pokušamo zajedno“, rekao je, „da sanjamo o mogućem zajedničkom putu članova Pokreta fokolara i onih koji pripadaju Pentekostalnom/Harizmatskom pokretu, identifikujući neke ključne elemente za njegovo sprovođenje“.

Ovu sesiju obogatili su pastor Đovani Traetino, osnivač Evangeličke crkve pomirenja u Italiji i pastor Žo Tosini, osnivač pokreta John 17 u Sjedinjenim Američkim Državama. Svedočenja iz Italije pentekostalaca i katolika članova Pokreta fokolara koji rade zajedno u projektu solidarnosti za svoje gradove potvrdili su plodnost „životnog dijaloga“.

Hesus Moran, kopredsednik Pokreta fokolara, na kraju konferencije je primetio: „Međusobna ljubav između nas hrišćana je najsnažniji i najkredibilniji svedok za svet koji nas okružuje“ i „u trenutku koji sada živi čovečanstvo, jedinstvo hrišćana je etički imperativ koji se ne može odložiti“. Potvrđujući da ne želimo da izbegnemo „napor jedinstva“ o kom je govorio kardinal K. Koh, u svom izveštaju je zaključio: „Želimo da damo prioritet samo onome što ima prioritet, a ovo je iskustvo Boga koje utemeljuje svaku logiku, svaki predikativni govor o Bogu. Čini mi se da smo ovih dana još jednom napravili ovo iskustvo, kao neizmerni dar od Boga“.

Džoan Patricija Bak

Linka za pregled emisije 28. i 29. maja 2021. sa prevodom na različite jezike:

https://www.youtube.com/plailist?list=PLKhiBjTNojHo9Zk4JZmSokKOePiBL4Prp

Rules(500)