Delegacija Luteranske crkve u poseti Centru Pokreta fokolara

 
Susret sa predsednicom Margaret Karam i kopredsednikom Jesusom Moranom bio je prilika za uzajamno upoznanje i duboko zajedništvo u zajedničkoj posvećenosti jedinstvu.

U subotu 26. juna delegacija Nemačke luteranske crkve posetila je Međunarodni centar Fokolara u Roka di Papa (Italija). Delegaciju je primila  predsednica Fokolara, Margaret Karam i kopredsednik Jesus Moran, a članovi delegacije sastali su se i sa Centrom za jedinstvo hrišćana „Uno“ i nekolicinom članova Generalnog saveta Pokreta.

U delegaciji su bili biskup Frank-Otfried Juli, predsednik nemačke sekcije Luteranske svetske federacije (DKN / FLM), biskupi Ralf Meister i Karl-Hinrich Manzke, odnosno predsednik i zadužen za odnose sa Katoličkom crkvom Unije nemačkih luteranskih crkava (VELKD). Prilika za uzajamno upoznavanje i duboko zajedništvo.

Međusobno slušanje omogućilo je da se osećaju kao braća i sestre koji su već ujedinjeni u Hristu. Susret sa predsednicom Karam i kopredsednikom Moranom bio je poseban trenutak razmene na temu kako se suočiti sa izazovima današnjeg sveta.

Iz dijaloga je proizašla harmonija „oduševljenja za jedinstvom u Hristu“, koja se, međutim, mora proširiti na celo čovečanstvo: jevanđelska ljubav nas podstiče da pored sebe prihvatimo sestru i brata.

Razmena konkretnih primera evanđelskog života, pomirenja čak i u malom, izbor Boga u svakodnevnom životu, ponudilo je učesnicima nadu u put jedinstva koji pokušavaju da slede i na teološkom i institucionalnom nivou. „Promena perspektive – rekao je jedan od biskupa – znači precizirati šta znači slediti Mesiju. Počevši od sebe, ne pitajući se šta želim da primim? Ali radije šta želim da dam, šta mogu da dam? Oni koji žive ovako nadahnuti su Duhom, a oni koji su nadahnuti Duhom nadaju se svetu “.

Delegacija je boravila u Rimu povodom obeležavanja petstogodišnjice izopštenja Martina Lutera od strane pape Lava X. što je obeležilo – četiri godine nakon početka Reformacije (1517) – konačni prekid unutar Zapadne crkve. Međutim, danas se proslavlja godišnjica ne da bi se sankcionisao raskol, već da bi se istakao i produbio dijalog koji se stalno razvijao tokom „pedeset godina između katolika i luterana“, i koji je, kako se navodi u dokumentu napisanom povodom zajedničke katoličko-luteranske Komemoracije Reformacije 2016. godine, „pomogao da se prevaziđe mnoge razlike i produbi razumevanje i poverenje među nama“ [1].

Dan pre posete Fokolarima, papa Franja je, susrećući se sa predstavnicima Luteranske svetske federacije na godišnjicu Augustan Confessio (25. juna 1530), između ostalog rekao: „Draga braćo i sestre, na putu od sukoba do zajedništva, na dan pomena Confessio Augustana došli ste u Rim kako bi jedinstvo među nama raslo. (…) Rekao sam „na putu od sukoba do zajedništva“, a ovo putovanje može se izvršiti samo u krizi: kriza koja nam pomaže da sazremo u onome što tražimo. Od sukoba kroz koji smo preživeli vekove i vekove, do zajedništva koje želimo i da bismo to učinili, doveli smo se u krizu. Kriza koja je blagoslov od Gospoda “[2].

Tokom svog boravka u Rimu, delegacija Nemačke luteranske crkve imala je razne susrete u Vatikanu, poput onog sa kardinalom Kurtom Kohom, predsednikom Papskog saveta za promociju jedinstva među hrišćanima, na kojem su se suoćavali i gorućim pitanjima pastirske prirode kao što je, na primer, za mešovite brakove mogućnost pričešćivanja nekatoličkog partnera.

Među zakazanim susretima, pored susreta sa Pokretom fokolara, susreli se se i sa zajednicom Svetog Egidija (Sant’Egidio).

 

Heike Vesper

 

[1] Zajednička deklaracija povodom zajedničke katoličko-luteranske komemoracije Reformacije, Lund (Švedska), 31. oktobra 2016. na https://vvv.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir. html / content /vaticanevents/it/2016/10/31/dichiarazione-congiunta.html

[2] Govor pape Franje predstavnicima Luteranske svetske federacije, Rim (Italija), 25. juna 2021. na https://vvv.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/june/documents/20210625 -federazione -luteran.html

Rules(500)