Papa Franja biskupima različitih Crkava: jedinstvo je Božji „san“

 
Sveti Otac je Biskupima predstavnicima različitih hrišćanskih Crkava, prijateljima Fokolara uputio odlučan apel da „imaju smelosti da budu jedno“ uprkos fragmentaciji koju svet doživljava; da nastave putem prijateljstva, zadatak koji su preuzeli još pre četrdeset godina.

“Suočeni sa ‘senkama zatvorenog sveta’, gde su mnogi snovi o jedinstvu ‘razbijeni’, gde nedostaje  ‘projekat za sve’ i globalizacija se kreće ’bez zajedničke rute’, gde pošast pandemije preti da pogorša nejednakosti, Duh nas poziva da ‘budemo odvažni kada je u pitanju jedinstvo’, kako to kaže naslov vašeg susreta. “Usudi se da svi jedno budu”.

Ovo su reči pape Franje kojima se zaključio susret (održan 23. i 24. septembra), biskupa prijatelja članova Fokolara iz različitih Crkava, pod naslovom: „Usudi se da svi jedno budu”. Dana, 25. septembra, papa Franja primio ih je u audijenciju u Papinoj dvorani u Vatikanu: bilo je prisutno 10 biskupa, dok je 180 iz 70 Crkava pratilo susret putem interneta.

Ohrabrio ih je da žive jedinstvo, srce harizme Kjare Lubik: Seme koje se razvilo i izraslo iz grupe prijatelja u Trentu, privlačeći muškarce i žene svih jezika i nacija snagom Božje ljubavi, koja stvara jedinstvo bez poništavanja različitosti, šta više, poboljšavajući ih i usklađujući ih…

Zatim je objasnio da jedinstvo koje nam je Isus Hrist dao “nije jednoglasno, ne slaže se po svaku cenu. Poštuje osnovni kriterijum, a to je poštovanje osobe, poštovanje lica drugog, posebno siromaha, malog, isključenog “. Konačno, postoji važan poziv za nastavak ekumenskog puta koje mora biti, kaže papa Franja, „uvek otvoreno, nikada isključivo“ i završava notom naklonosti: „smejte se, pošto je to deo vaše harizme“.

Zajedno sa delegacijom biskupa, prisutan je i N.E. kardinal. Kurt Koh (Koch), predsednik Papinskog saveta za promovisanje jedinstva hrišćana, zatim Margaret Karam i Jesus Moran, predsednica i kopredsednik Pokreta fokolara.

Brendan Leahi, katolički biskup u Limericku (Irska), koordinator prijatelja biskupa Fokolara, Svetom Ocu je predstavio dva dana susreta, definirajući ih kao “izvanredne”, dok je biskup Christian Krause (Nemačka), bivši predsednik Luteranske svetske federacije predstavio papi opredeljenje biskupa da “prošire krug ovih susreta između biskupa različitih crkava” kako bi mogli da doprinesu lečenju rana podeljenog sveta, mladih ljudi koji se plaše da se suoče sa budućnošću. Takođe je izneo želju da slične susrete prenesu na afrički kontinent i šire.

Mitropolit Hrizostomos, Pravoslavne Kirenijske Crkve (Kipar), snažno je naglasio iskustvo jedinstva proživljeno tokom ovog susreta: „(…) bili smo„ jedno“ kao u prvoj hrišćanskoj crkvi, s jevanđelskom ljubavlju među nama. Razmenjivali smo iskustva, priznajući svoje greške; delili smo brige i zajedno smo hteli da zagrlimo Isusa na krstu, rešenje za svaku vrstu razjedinjenja; molili smo se da bismo nadišli ove podele. Želimo da pomognemo u donošenju Hristovog svetla kako ljudi ne bi bili lišeni nade“.

S.T.

Rules(500)