Ponašati se kao deca Božija

 
Uspostavljanje odnosa koji vode ka miru je nešto revolucionarno.

Mir je karakterističan aspekt tipično hrišćanskih odnosa koje vernik pokušava da uspostavi sa ljudima sa kojima je u kontaktu ili sa kojima se povremeno sreće: to su odnosi iskrene ljubavi bez laži i obmane, bez ikakvog oblika implicitnog nasilja ili rivalstva, ili takmičenja, ili egocentričnosti.

Rad i uspostavljanje takvih odnosa u svetu, je revolucionarna činjenica. Zapravo, odnosi koji inače postoje u društvu su sasvim drugačije prirode i, nažalost, kao takvi ostaju nepromenjeni.[1].

Isus je znao da je ljudski suživot takav, i iz tog razloga je tražio od svojih učenika da uvek čine prvi korak ne čekajući inicijativu i odgovor drugog, i ne zahtevajući reciprocitet: „A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje… I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite?” [1]

„… Oni će se zvati decom Božijom“. Primiti ime znači postati ono što ime izražava. Pavle je Boga nazvao „Bog mira“ i pozdravljajući hrišćane rekao im je: „Bog mira biće sa vama“[2]. Mirotvorci pokazuju svoje srodstvo sa Bogom, deluju kao deca Božija, svedoče o Bogu koji je – kako kaže Sabor – utisnuo red u ljudsko društvo, koje za plod ima mir.

Kjara Lubik (Chiara Lubich)

Kjara Lubik (Chiara Lubich), u Rečima života, priredio Fabio Čardi, Dela Kjare Lubik, Novi Svet, 2017- str. 197) (Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi, Opere di Chiara Lubich, Città Nuova, 2017, pag. 197)

[1] Mt 5, 43.47
[2] Cf. Fil 4, 9

Rules(500)