Kjara Lubik: bolje nego juče

 
Ako svaki dan težimo ka napretku, i mi možemo biti graditelji mira kao što nas Reč Života meseca novembra poziva da to učinimo.

Mi težimo – jer tako oseća naš ideal – ka jedinstvu celokupnog čovečanstva. I za ovo (da na svim stranama sveta bude mir) molimo svaki dan u vreme kada je timeout. A sada, jednu stvar do koje moramo dostići jeste uputiti prema svrsi (ka jedinstvu, a samim tim i ka miru) što više ljudi, naročito vernike jedne religije. Zato, pozvala bih sve da ožive odnose sa njima. A vernika najrazličitijih religija ima svuda.

Naravno, Božja volja je uvek revolucionarna, znamo su iza nas prošli vekovi nerada na ovom polju, a često i neprijateljstva. To je borba za mir, koju moramo voditi, a neophodno je i preduzeti mere predostrožnosti, trenirati, pripremati se.

Zato bih preporučila, pre svega meni a potom i svima vama, nešto što će nam pomoći u narednim nedeljama kao dodatnu potporu, da dodamo nešto onome što smo već radili, da budemo oprezniji nego pre, da konstantno rastemo, kako ne bismo propali (znamo da, ako se ne krećemo unapred, onda idemo unazad): nešto što nas vuče da svaki dan napredujemo u življenju našeg ideala. Ovo nešto bi moglo da se odnosi na to da sami sebi pre svake aktivnosti kažemo: „Danas, bolje nego juče”.

Mnoge radnje ponavljamo u našim životima: molimo se svaki dan, jedemo svaki dan, izlazimo, učimo, radimo, srećemo ljude, spavamo, šetamo, radimo kućne poslove, odmaramo i tako dalje. Dakle, svakoj aktivnosti koju ostvarujemo, treba da prethodi: „bolje nego juče”. Posvetimo se tome.

Bićemo onakvi kakve nas Bog želi: mi smo Pokret i nije nam dozvoljeno da se zaustavimo. Imaćemo više milosti i više jednostavnosti u ostvarivanju ovomesečnog zadatka: uzeti u obzir vernike drugih religija i sarađivati sa njima zalagajući se za mir i jedinstvo u svetu.

Kjara Lubik

(Kjara Lubik u razgovoru telefonom, Città Nuova, 2019, str. 425-426)

Rules(500)