Hodati protiv struje

 
Reč života ovog meseca januara 2022. kaže da su Mudraci stigli u Betlehem prateći zvezdu. Došli su da se poklone i odaju počast Detetu Isusu. Danas i mi možemo da častimo Gospodina kroz naše životne izbore, kao što Kjara Lubik predlaže u ovom odlomku.

„Ti si u svetu. Ko to ne vidi? Ali ti nisi od sveta.

To povlači za sobom veliku razliku. Ovo te svrstava među one koji se ne hrane onim što su od ovog sveta, već onim što ti se izražava glasom Božijm u tebi. On je u srcu svakog čoveka i tera te da uđeš – ako ga slušaš – u carstvo koje nije od ovoga sveta, mesto gde se živi istinska ljubav, pravda, čistota, krotost, siromaštvo; gde je na snazi samokontrola. (…)

Udoban i miran život nije za hrišćanina. Isus nije tražio i ne traži od tebe manje ako hoćeš da ga pratiš.

Svet te poplavlje kao uzburkana reka i moraš da plivaš protiv struje. Svet za hrišćanina je gusta šuma u kojoj treba da vidiš gde stavljaš noge. A gde ih treba postaviti? U tragove koje je sam Hristos obeležio prolazeći ovom zemljom. Ovo su Njegove reči.

Kjara Lubik (Parole di Vita, 2017)

Rules(500)