Sinodalnost: zajednički hod

 
Poziv pape Franje da produbimo sinodalni put Crkve izaziva nas kao vernike u našim biskupijama, ali i kao članove crkvenih pokreta i zajednica, od kojih je papa Franjo tražio aktivno učešće u održavanju sinodalnih zasedanja.

U tom duhu smo se 12. februara 2022. okupili kao predstavnici zajednica Pokreta Fokolara u Srbiji radi razmišljanja i razmene iskustava.

Od pomoći nam je bio video snimak u kojem Margaret Karram, predsednica Pokreta fokolara, govori o svom učešću na otvaranju Sinode 9. oktobra. Ispostavilo se da je ovaj proces, koji nas kroz predložene teme sve uključuje u „čitanje znakova vremena“, lični poziv da uzajamno pažljivo slušamo jedni druge kako bi mogli prepoznati pravac crkvenog delovanja.

Naravno da se osećamo uključeni u to na biskupijskom i župskom nivou, ali – kao što je u svom interviuju naglasila Loli Pi, iz međunarodnog tima za sinodalni put Pokreta fokolara – postoji i lični doprinos koji možemo dati u ovom procesu, jer živeti sinodalnost je pre svega „stil, način života, gde treba slušati, pažljivo i ponizno slušati. Suočiti se s drugima, biti svesni da uvek moramo učiti; to podrazumeva istovremeno govoriti, govoriti iskreno, otvoreno, hrabro“.

Na osnovu tih misli smo se podelili u grupe i kao polaznu tačku za razgovor uzeli dve ključne reči: slušanje i dijalog. Završili smo sa slavljenjem mise. Evanđelje dana govori o umnožavanju hlebova, što nas je podsetilo da je uvek potrebno da otvorenim srcem slušamo Božji glas i pratimo Njegovu volju za dobrobit Crkve i čovečanstva.

Cinzia Panero

Rules(500)