Šta je to Mariapoli?

 
Pokret fokolara već više od pedeset godina neprekidno (uz pauzu od dve godine 2020/21. zbog korone) organizuje susret porodica pod nazivom »Mariapoli«. Susret se odvija u letnjem razdoblju, u drugoj polovini meseca jula (posle Petrovdana po julijanskom kalendaru), a ove godine održan je od 14. do 17. jula u Vršcu i prisustvovalo mu je 120 učesnika iz Srbije i Crne Gore.

U razgovoru s organizatorima susreta i članovima Pokreta fokolara, zanimalo nas je šta je to Mariapoli, da bismo mogli da ga približimo široj javnosti. Odgovorna osoba za Pokret fokolara Marija Lučija Konsiljo kazala nam je da je Mariapoli – »Marijin grad« ili, bolje reći, grad u kojem želimo da živimo po zakonu Jevanđelja kao što je živela Majka Božja, a to je u krajnjoj liniji zakon ljubavi. Iz tog razloga se i organizuje ovakav susret, da bismo mogli da naučimo da živimo po zakonu ljubavi. Nastavila je ukazivanjem da na susret dolaze uglavnom čitave porodice, ali da ima i pojedinaca. Ove godine bilo je samo 120 učesnika zbog ograničenog kapaciteta smeštaja, budući da nije lako naći velika odmarališta s pratećim sadržajem koji bi odgovarao predviđenom programu, dok su se ranijih godina nalazili i kompleksi koji su mogli da prime i do 250 osoba.

Na naše pitanje odakle sve dolaze učesnici, jesu li svi pripadnici Pokreta fokolara i postoje li neki uslovi za sudelovanje, vrlo srdačno i sa smeškom odgovara nam jedan od organizatora g. Ištvan Mesaroš ‒ da uslovi za sudelovanje ne postoje i ne mora da se bude pripadnik Pokreta fokolara. Kaže nam da su susretima znali da prisustvuju pravoslavci, protestanti, pa čak i nevernici. To je pokazatelj da je susret otvoren za sve ljude dobre volje. Ove godine na Mariapoliju ima učesnika i porodica iz svih (nad)biskupija Srbije, s tim što ih je najviše iz Subotičke biskupije, a ima i grkokatoličkih porodica, uz dve iz Crne Gore.

Na pitanje o samoj organizaciji i sadržaju ovogodišnjeg Mariapolija, Lučija nam je rekla da je tema susreta »Zajedno na putu«, a budući da susret traje tri dana, prvi dan je Zajedno na putu s braćom, drugi je Zajedno na putu s prirodom, a treći Zajedno na putu s Bogom (taj dan je i nedelja koja je posvećena Bogu). Što se tiče same pripreme sadržaja, još u maju počelo se s organizacijom i osmišljavanjem programa, i to jednom nedeljno preko aplikacije zum, a Lučija nam s oduševljenjem govori da su se na poseban način uključili mladi i svi su zajedno – što je prava sinodalnost na delu ‒ davali ideje o temi susreta i programu, preuzimajući na sebe odgovornost za sam program. Upravo je taj tim Pokreta fokolara osmislio sva tri dana. Naime, iako su različitog uzrasta, budući da su učesnici cele porodice i mladih je više od jedne trećine ‒ ipak je cilj bio da u programu sudeluju svi zajedno, premda su na nekim tematskim radionicama bili razdvojeni.

Na pitanje koliko je volontera potrebno za takav susret, g. Ištvan nam odgovara da u strogom smislu reči ovde ne možemo da govorimo o volonterima, jer članovi Pokreta fokolara i vode radionice, tako da svaki od njih ugrađuje u zajednicu darove koje mu je Bog dao.

Na naše zanimanje za to ko vodi duhovni program i ima li sveštenika na susretu, g. Ištvan je rekao da i duhovni program vodi Pokret fokolara, ali tu su takođe dva sveštenika koji brinu o svetim tajnama (sveta misa, ispovest) i na raspolaganju su za duhovne razgovore ako ih neko želi. Dakle, nisu posredi klasične duhovne vežbe ili neki duhovni seminar na kojem bi samo sveštenik vodio program, nego ‒ onako kako je Pokret fokolara sve organiziovao, tako i izvodi ceo program.

Budući da je susretu prisustvovalo više od 50 mladih i dece, ovom prilikom upitali smo organizatore kako vide njihovo uključivanje u program susreta i koliko mladima znači Mariapoli.

Lučija nam govori da Mariapoli nesumnjivo ostavlja svoj pečat na mlade. To se videlo još prilikom pripreme susreta, od njihovog aktivnog uključivanja i radosti koju su pokazali što mogu da se pridruže, pri čemu su na sebe preuzeli jedan deo programa (igre, ples, muzika), a posebno je pozitivno to što u programu žele da budu svi zajedno, kao jedna porodica. Tako da mladi doživljavaju pozitivna iskustva, svedoče da ih susret duhovno »preporađa« i daje im snagu za dalji život.

Ištvan nam je rekao da cilj Mariapolija i jeste stvaranje zajedništva, da se mladi povežu, da se nađu sa svojim vršnjacima i tom prilikom mogu da podele duhovna iskustva.

Sažeta poruka organizatora bila bi: Budući da smo posle korone postali preterano virtuelni, ovo je prilika da se porodice nađu zajedno, razgovaraju, razmene iskustva vere; stoga je ovo poziv svima da se odvaže i dođu na Mariapoli.

Pre razgovora s mladima, Karmela Konsiljo, jedna od organizatorki Mariapolija, ukratko nam je predstavila kako je protekao prvi dan. Pre podne su svi zajedno išli na izlet i u prirodi se posvetili programu posvećenom ekologiji. Odrasli su imali meditaciju, a mladi radionicu na kojoj se raspravljalo o tome šta možemo da učinimo za zaštitu životne sredine i šta treba da menjamo ‒ u prvom redu otvoriti svoje oči i srce. Podeljeni u male grupe, mladi su raspravljali o tome šta bi trebalo menjati da bi se suprotstavili kulturi odbacivanja koja je na delu u svetu. Na kraju se došlo do zaključka: Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci. To je ujedno bio uvod u program sledećeg dana, kada je obrađivana enciklika Laudato si.

Ovom prilikom razgovarali smo i s mladima.

Agi Mesaroš (26) iz Pančeva odmalena dolazi na Mariapoli. Na naše pitanje šta za nju znači vera, odgovara da je veru primila u porodici koja je u Pokretu fokolara, tako da je to bio logičan sled kao i njeno sudelovanje na Mariapoliju. Ipak, u životu nije baš sve lako i jednostavno kad je u pitanju vera, pa je i sama u jednom razdoblju svog mladalačkog života postavila sebi pitanje: Zašto verujem i postoji li Bog? Tada je spoznala da Bog zaista postoji. Vera za nju znači ljubav, voleti Boga i druge, jer ako volimo druge ‒ činimo dobro. Na naše pitanje mogu li mladi danas da žive veru, odgovara nam da to nije uvek lako zbog raznih iskušenja koja svet nudi, ali ipak je moguće uprkos duhu vremena u kojem živimo. Dodala je da nijedno vreme nije lako, pa tako ni ovo, jer svako razdoblje nosi nešto posebno, ali uprkos svemu takav način života je moguć ako u sebi imamo svetlost i ideale zbog kojih živimo veru. Vera nije toliko atraktivna kod mladih zato što se ne propagira na televiziji kao neke druge stvari, pa je neki smatraju »staromodnom« i one koji veruju »zaostalima«, a budući da nije tako ‒ treba pričati o veri i razbiti postojeće predrasude. Na pitanje šta za nju znači Mariapoli i kakav je njen odnos prema Bogu, odgovara nam da na Mariapoliju »duhovno napuni baterije«, a odnos s Bogom vidi u redovnom odlasku na svetu misu, pri čemu kao muzičarka čak svira u crkvi. Osim toga, uticaj vidi i u svom odnosu prema bližnjem, jer kad pomaže drugima dolazi do Boga koji je u svakom čoveku.

Nikola Kopilović (26) iz Beograda takođe pripada Pokretu fokolara i s roditeljima redovno dolazi na Mariapoli. Na naše pitanje šta su za njega Mariapoli i vera i kako mladi danas mogu da žive veru, odgovara nam da je Mariapoli kao velika porodica u kojoj uvek može da nađe oslonac i svoje vršnjake, s kojima može otvoreno da razgovara o veri i nađe duhovni mir. Vera je za njega takođe oslonac u životu. Po njemu je u današnje vreme teže živeti veru nego što je to bilo pre ‒ zbog većih iskušenja i savremenog načina života, širokih mogućnosti komunikacije i razvoja društva. U takvom društvu vera je minorizovana, sve drugo je važnije od nje. Nikola nam govori da je cilj Mariapolija da svi budu zajedno, kao jedna porodica, premda ponekad postoje i odvojeni programi u kojima mladi međusobno mogu lakše da komuniciraju. Na kraju je poručio mladima da veru žive kroz dela, po uzoru na Isusa Hrista.

Ivona Budinski (24) iz Ruskog Krstura preko prijateljice je upoznala Pokret fokolara i sada je njegov član. Govori nam kako čovek može da živi u veri, posebno ovde na Mariapoliju kada su svi zajedno i mogu da razgovaraju o Bogu i veri, dok u društvu to nije lako zato što brojni ljudi ne veruju i ne žele razgovor o tim temama. Ipak, po njenom mišljenju, ne treba previše pričati da smo vernici, nego više delima svedočiti veru. Takođe naglašava da se mladi koji dolaze na Mariapoli međusobno upoznaju i povezuju, s osećajem kao da su jedna porodica. Poveravaju se jedni drugima, razgovaraju o svemu… Ivona poručuje mladima da ako i nisu u Pokretu ili nekoj zajednici, ipak mogu svakog dana da pročitaju neki odlomak iz Biblije koji će im biti motivacija da žive po njemu, pa tako i kao pojedinci mogu da žive svoju vjeru.

Matej Varga (22) iz Gornjeg Brega odmalena je član Pokreta fokolara i od porodice je primio veru. Njen smisao vidi u služenju drugima, davanju, ali, s druge strane, i u tome što mi primamo od drugih, tako da možemo reći da je vera prožeta ljubavlju. Matej poručuje mladima da se uključe u zajednice mladih ili neki pokret u crkvi da bi mogli što bolje da žive veru, upoznaju druge mlade, s njima se druže i poveravaju se jedni drugima.

V. M. / KMC (Paulus.rs)

Rules(500)