Dijalog kao način života

 
Od 31. avgusta do 8. septembra 2022. godine će se održati jedanaesti sabor Ekumenskog saveta crkava u nemačkom gradu Karlsrue. Pokret fokolara ima dugu istoriju prijateljstva i saradnje sa Ekumenskim savetom crkava.

U svetu koji je rastrgnut sukobima, pogođen pandemijom koja je pospešila nejednakost, preplavljen klimatskom krizom neviđenih razmera, percipiran naučnim i tehnološkim razvojem koji često stvaraju nove neskladnosti među ljudima i delovima sveta, da li još uvek ima smisla govoriti o jedinstvu? I kakav doprinos hrišćani mogu da daju kako bi ga ostvarili?

Pomenuta suštinska pitanja će biti u središtu rada jedanaestog sabora Ekumenskog saveta crkava koji će se održati od 31. avgusta do 8. septembra 2022. godine u gradu Karlsrue u Nemačkoj. Skupština, koju čini vlada Ekumenskog saveta crkava se obično sastaje svakih osam godina. Danas 350 Crkava u 110 zemalja sveta pripada Ekumenskom savetu crkava što predstavlja oko 500 miliona hrišćana. Na ovogodišnjem izdanju učestvovaće 4000 ljudi iz celog sveta.

Jedinstvo je za hrišćane ispunjenje Isusove molitve: „da svi budu jednoˮ (Ivan 17:21). Reči koje ulivaju poverenje da „Kristova ljubav pokreće svet prema pomirenju i jedinstvuˮ, kao što je izraženo u naslovu događaja.

Rad skupštine proizlazi iz razmišljanja o velikim izazovima planete koji su obelodanili ranjivost, kao i etničke, ekonomske i društvene podele i nepravde. A takođe su istakli i međuzavisnost između pojedinca i naroda; odgovornost koju imamo jedni prema drugima u svetu u kome niko ne može sam sebe da spasi. Stoga se hrišćanske Crkve zajedno okupljaju na trenutak molitve i slavlja, ali i radi razmišljanja i delovanja. Prilika produbljivanja svoje posvećenosti dijalogu, osetnom jedinstvu i zajedničkom svedočenju.

Pored zvaničnog programa delegata, nalazi se i oko 100 radionica i štandova različitih Crkava, zajednica i institucija. Među njima je i Pokret fokolara, kojeg karakteriše znatno iskustvo dijaloga. Tim iz centra „Unoˮ, međunarodnog sekretarijata za ekumenizam Fokolara, sa predstavnicima Pokreta iz Nemačke, Švajcarske, Irske i Rumunije biće prisutan na štandu tokom trajanja skupštine. Oni će 5. septembra 2022. godine u 17.00 časova održati radionicu pod sloganom: „Dijalog kao način života: metodologija i praksaˮ. U njoj će učesnicima biti ponuđeno iskustvo dijaloga između hrišćana različitih Crkava ili između hrišćana i muslimana. Dijalog koji uključuje maksimalno poštovanje identiteta svakog pojedinca, dajući prednost susretu između teorije i života.

Ekumenski savet crkava je osnovan 23. avgusta 1948. godine u Amsterdamu, tada je bilo prisutno 147 Crkava. Njegov primarni cilj je da omogući dijalog kao put i karakteristiku autentičnog hrišćanskog života. Duga istorija prijateljstva i saradnje povezuje Pokret fokolara i Ekumenski savet crkava još od prve posete Kjare Lubik 1967. godine, tada pozvana u Ženevu od strane švajcarskog reformatora i teologa Lukasa Višera. Tokom Kjarine treće posete 2002. godine, obišla je i Ekumenski institut u Bosiju. Generalni sekretar Ekumenskog saveta crkava, vlč. prof. Joan Sauka je više puta ukazao na značaj susreta sa Kjarom za Institut i kako je to pomoglo da se razjasni problem odnosa između identiteta i jedinstva.

Anna Lisa Innocenti (focolare.org)

Rules(500)