SVET U SLICI – SLIKA SVETA

 
Institut za studije kulture I hrišćanstva i Pokret Fokolara u Srbiji pozivaju sve stvaraoce da se jave na Konkurs za prikupljanje radova u oblasti vizuelne kulture Crkava i verskih zajednica na teritoriji Republike Srbije , pod nazivom “SVET U SLICI – SLIKA SVETA”.

Cilj konkursa je zaštita kulturne baštine, promocija verskog kulturnog stvaralaštva i razvoj vizuelnog opažanja u duhu vrednosti koje baštine tradicionalne Crkve i verske zajednice.

Verska vizuelna kultura izgrađuje sve ono što u ljudskom poimanju ima smisao  duhovnog, religioznog I vizuelnog opažaja, a što  direktno upućuje na vrednosti važne za čovekovo duhovno postojanje.

Realnost koju živimo obiluje slikama, i pretežno je vizuelna i medijatizovana, a vizuelna kultura postaje u svetu dominacije slike glavni izvor komunikacije, naročito među mladima, pa samim tim uspostavljanje veza putem fotografije, filma ili drugog vizuelnog izraza je najefikasniji način da se u prilikama  krize vrednosti, morala, kulture i identiteta kroz ovakav vid stvaralaštva stvore nove osnove, koje će pomoći da se u lepoti različitih izraza povežemo i razumemo.

 

Tekst konkursa:

Latinica https://drive.google.com/file/d/1CJ_uyjsS_0G5Et9Uj-yz3VCootOJNO9I/view?usp=sharing

Cirillica: https://drive.google.com/file/d/1oANPCAIPOiI1-sTsJETW9R8sWlDTaxFF/view?usp=sharing

Magyar:  https://drive.google.com/file/d/1oANPCAIPOiI1-sTsJETW9R8sWlDTaxFF/view?usp=sharing

 

 

Uz podršku Uprave za saradnju sa Crkvama i verskim zajednicama

 

 

Rules(500)