Jedinstvo kao „srce ekumenizmaˮ

 
Pre nekoliko dana, u okruženju radosti, mira i bratstva, završila se jedanaesta svetska Generalna skupština Ekumenskog saveta crkava u nemačkom gradu Karlsrue. Sledi iskustvo grupe iz centra „Unoˮ, međunarodnog sekretarijata za ekumenizam Pokreta Fokolara, koja je prisustvovala navedenom događaju.

„Kristova ljubav usmerava svet ka pomirenju i jedinstvuˮ, jeste glavna tema o kojoj se govorilo na jedanaestoj Generalnoj skupštini Ekumenskog saveta crkava u gradu Karlsrue od 31. avgusta do 8. septembra 2022. godine. Prisustvovalo je oko 350 predstavnika Crkava, zastupnici i poglavari koji su članovi Ekumenskog saveta crkava, čelnici drugih verskih zajednica koji sarađuju sa Savetom za jedinstvo čovečanstva, kao i delegacije ukrajinske i ruske Crkve. Snažan znak i konkretno svedočanstvo koje ukazuje da je ovaj Savet zaista platforma koja je uvek otvorena za dijalog.

Učesnici sa svih kontinenata doneli su sa sobom živu sliku celokupnog čovečanstva, njegove raznolikosti, patnje i bogatstva. Ispričali su svoje priče, o svojoj ljubavi prema Kristu, svojim bitkama za mir i težnji ka jedinstvu.

To je projekat za koji nije potrebna bilo kakva ljubav, već ljubav koja proizlazi iz središta Trojstva, i može se naći samo u dodiru sa Bogom. Posebna važnost i briga se pridavala molitvi, zapravo, svaki dan je započinjao i završavao se molitvom u prostranom i osvetljenom šatoru postavljenom u znak sećanja na mesto zaveta, gde se jevrejski narod sastao sa Mojsijem. Raznolikost liturgija, jezika i muzike, pesama i običaja, podstakla je radost i oduševljenost bogatstvom jedinstvene vere, izražene na beskonačno mnogo načina.

Delegacije su došle u grad Karlsrue kao hodočasnici koji žele da prate i podržavaju jedni druge, zacrtaju nove pravce i zajedno svedoče Božju ljubav.

Delegaciju katoličke Crkve predvodio je kardinal Kurt Koh, koji je na otvaranju događaja pročitao reči pape Franje napisane za ovu priliku, ohrabrujući tako učesnike da napreduju ka bratskom zajedništvu u Kristovo ime, kako bi bili verodostojni ‘otvorene’ crkve koja će utešiti svet u vreme podela i rata.

Doprinos Pokreta fokolara umetnut je kao komadić u ovaj veliki mozaik, uz prisustvo više od 30 ljudi, kako katoličkih tako i iz raznih drugih crkava, uključujući i biskupe koji sarađuju sa Pokretom fokolara, fokolarine i fokolarinke, pokret „Genˮ koji okuplja mlade osobe, i razne druge osobe i ljude dobre volje.

Biti prisutan sa osobama iz raznih Crkava jeste jedinstveno iskustvo, za svakoga od nas, a takođe i dragocena prilika da se osetimo kao ‘jedno’ u Kristovoj ljubavi.

Skupština se završila razmatranjem izveštaja, koji je pozdravila većina izrazivši svoju saglasnost, a odnosi se na tri značajna izazova našeg vremena: klimatsku pravdu, rasnu jednakost, i ravnopravnost između muškarca i žene, podvlačeći kako i na koji način Crkve mogu da se suoče sa ovim problemima.

Ovi elementi nam nisu samo otvorili  put, već, čitajući nekoliko redova ovog završnog dokumenta, otkrivaju sličnost ciljeva i duha koji pokreće Pokret fokolara: „Traganje za jedinstvom, koje je nadahnuto ljubavlju i ukorenjeno u dubokom i uzajamnom odnosu, može se definisati kao ‘ekumenizam srca’. Hrišćanska ljubav je ta koja nas podstiče da hodamo iskreno i punim srcem jedni uz druge, pokušavajući tako da vidimo svet tuđim očima i saosećamo međusobnoˮ.

                                                                                                                                     Centar „Unoˮ

Rules(500)