test_marius=

Porodica je budućnost

Javna i skrivena kršenja ljudskih prava su bezbrojna. Sve su to nepravde, koje prema poslednjoj analizi, najviše ugrožavaju najmanji i nezaštićeni deo društva – porodicu. Ona je danas, na neki način, posuda koja sadrži bolove čovečanstva. Savremenu porodicu možemo plastično prikazati u sledećoj slici: povređena i očajna majka koja drži na grudima patnju čovečanstva i […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Marija – cvet čovečanstva

Marija – cvet čovečanstva

Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvog i semena njenog; ono će ti satrti glavu, a ti ćeš ga u petu raniti. (Postanak, 3.15)

[Pročitaj više]
test_marius=

Ženo! Eto ti sina! (Jv 19.26), Eto ti matere! I od onog časa uze je učenik k sebi. (Jv 19.27)

U Pokretu Fokolara svake godine produbljuje se jedan deo duhovnosti Pokreta, odnosno svih onih bogatstava koje nalazimo u Jevanđelju i koja nas obogaćaju i uobličavaju kao hrišćane: Bog ljubav, međusobna ljubav, Duh Sveti, Crkva… Ove godine na redu je Presveta Bogorodica, Marija.
Jednom se Kjara Lubik, za koju je Marija bila neko bez koga nije mogla […]

[Pročitaj više]
test_marius=
Hristos vaskrse!

Hristos vaskrse!

Ispunjeni radošću zajedničkog proslavljanja čestitamo svima veliki i svetli praznik Vaskrsenja. Poruka predsednice pokreta fokolara, Marije Emaus Voče.

[Pročitaj više]
«...34567...»