test_marius=
Szczyt miłości

Szczyt miłości

Około godziny trzeciej Jezus woła donośnym głosem:
‚Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?’ (Mt 27,46).

Jest to szczyt Jego cierpień,
Jego wewnętrzna męka.
Jest to dramat Boga, który woła.
Niezgłębiona tajemnica, bezdenne cierpienie,
które Jezus przeżył jako człowiek.

Wyznacza miarę jego miłości do ludzi.
Zechciał wziąć na siebie przepaść,
która oddzielała ich od Ojca i pomiędzy sobą.
I wypełnił ją.

Każde ludzkie cierpienie
zawiera się
w tym […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Oto co najbardziej pociąga

Oto co najbardziej pociąga

Oto co najbardziej pociąga
w naszych czasach:
wejść w najwyższą kontemplację,
a pozostać wśród ludzi,
człowiek obok człowieka.

Chciałabym powiedzieć więcej:
zniknąć w tłumie,
aby przepoić go tym, co Boże,
tak jak nasiąka
kawałek chleba w winie.

Chciałabym powiedzieć więcej:
włączeni w zamysł Boga
wobec ludzkości
wplatać w rzesze wątek światła
i jednocześnie dzielić z bliźnim
poniżenie, głód, ciosy, chwile radości.

Ponieważ tym, co najbardziej pociąga
i w naszych, i w każdych […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Miłość wzajemna

Miłość wzajemna

Jest takie przykazanie, które Jezus nazywa „swoim” i „nowym”:
„To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13).

Kto zaczyna nim radykalnie żyć,
zauważa przemianę jakościową w swoim życiu wewnętrznym:
zostaje ono wzbogacone w nowe siły, w zapał, odwagę.

Wypełnianie tego przykazania powoduje […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Jezus pomiędzy nami

Jezus pomiędzy nami

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

Jezus staje się
w pełni obecny pośród nas
jeśli jednoczymy się w Jego imię czyli w Nim,
w Jego woli, w miłości wzajemnej.

Daje sens i życie
nadprzyrodzonemu braterstwu.
A jego obecność niesie nam radość,
radość nową, pełną,
tę radość,
którą On sam obiecał (por. J 17,13).

To On tworzy jedność, a […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Jedność

Jedność

Wszyscy cieszą się jej obecnością,
wszyscy cierpią z powodu jej braku.
Jest pokojem, radością, miłością, zapałem, atmosferą heroizmu
i najwyższej wspaniałomyślności.
To Jezus pomiędzy nami!
Żyć, aby mieć Go zawsze z nami,
aby nieść go światu, który nie poznał Jego pokoju,
aby mieć w sobie Jego Światło!

Chcemy je dać wszystkim duszom, które napotkają nasze,
nie możemy zatrzymać go tylko dla siebie, gdyż wielu,
wielu […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia

Ewangelia

Słowa Ewangelii
są jedyne, porywające, wyraziste,
można je wprowadzać w życie,
są uniwersalne,
niczym światło dla każdego człowieka.

Kiedy się nimi żyje,
zmienia się relacja z Bogiem,
z bliźnimi, z nieprzyjaciółmi.

Nadają właściwe miejsce
wszystkim wartościom,
na pierwszym miejscu w sercu człowieka
stawiają Boga.

Obietnice Ewangelii są niezwykłe:
kto ma, temu będzie dodane stokroć tyle w tym życiu
i życie wieczne (por. Mt 19,29).
Alfabet włoski składa się tylko z […]

[Czytaj wszystko ]
«...23456